กงสุลสัญจรเมือง Newcastle วันที่ 19 มิ.ย. 64

กงสุลสัญจรเมือง Newcastle วันที่ 19 มิ.ย. 64

21 พ.ค. 2564

545 view
กงสุลสัญจรเมือง Newcastle วันที่ 19 มิ.ย. 64
 
*** ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า แต่โปรดกรอกแบบแสดงความประสงค์เข้ารับบริการที่ลิงค์ http://bit.ly/newcastleconsular ภายในวันที่ 11 มิ.ย. 64 เพื่อให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบจำนวน สำหรับเตรียมความพร้อมและกำหนดเวลาให้บริการโดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป ***
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จะให้บริการกงสุลสัญจรในวันหยุดราชการแก่ประชาชน
ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง Pacific Room โรงแรม NOAH’S on the beach (29 Zaara St, Newcastle East, NSW 2300)
ท่านสามารถมาทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร รับรองเอกสาร หนังสือยินยอม หนังสือมอบอำนาจ ผ่อนผันทหาร และปรึกษาปัญหาด้านกงสุลอื่นๆ ทั้งนี้ กรุณาเตรียมเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน โดยตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องบริการได้ที่ sydney.thaiembassy.org
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประสานทางการออสเตรเลียเรื่องให้บริการกงสุลสัญจรแล้ว อย่างไรก็ตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์/มาตรการโควิดในขณะนั้น
และโดยที่สถานการณ์โควิดเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอย่างกระทันหัน สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงจะประเมินสถานการณ์และแจ้งการให้บริการกงสุลสัญจรชุมชนไทยในเมืองอื่นๆ “ในรัฐนิวเซาท์เวลส์” ให้ทราบต่อไปทาง facebook และเวปไซต์ ต่อไป

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง