Screen_Shot_2021-08-02_at_11.43.10_am

📣 ประกาศสำคัญ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เพิ่มมากขึ้น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ให้บริการโดยการนัดหมายล่วงหน้าเฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วน เท่านั้น โปรดกรอกข้อมูลเพื่อรับบริการที่ลิงค์นี้
โดยเปิดทำการเฉพาะ วันจันทร์ พุธ และศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00-13.00 และ 13.30-15.00 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

วันหยุดประจำปี 2564

2021_Calendar