เวลาให้บริการ ฝ่ายกงสุลไทย

จันทร์ ถึง ศุกร์   เวลา 9.30 น. - 12.30 น. และ 14.00 น. - 16.30 น.


เวลาให้บริการ ฝ่ายวีซ่า

จันทร์ ถึง ศุกร์  เวลา 9.30 น. - 12.30 น. (ยื่นคำร้อง) และ 14.00 น. - 16.30 น. (รับวีซ่า)


 

วันหยุดประจำปี 2564

2021_Calendar