บัตรประจำตัวประชาชนไทย

บัตรประจำตัวประชาชนไทย

20 ก.ย. 2562

Website-Icon-52

 

การทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยในต่างประเทศ

 

1.หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป

          - ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า รอรับบัตรใหม่ ได้ในวันเดียวกัน

          - บัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกต้องทำที่ประเทศไทยเท่านั้น

          - ข้อมูลในบัตรประชาชนต้องอ้างอิงตามข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของไทย หากผู้ร้องต้องการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนคำนำหน้านาม (กรณีสมรส/หย่า) หรือเปลี่ยนนามสกุล จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่

          - ต้องมาทำด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เนื่องจากต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพ (ถ่ายรูปและเก็บลายนิ้วมือ)

          - กรณีบัตรหมดอายุ สามารถทำบัตรล่วงหน้าก่อนวันที่บัตรหมดอายุ 60 วัน

          - บุคคลที่ไม่สามารถทำบัตรประชาชนไทยในต่างประเทศได้

                    - ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

                    - ผู้ที่บัตรหมดอายุเป็นเวลานานและข้อมูลยืนยันตัวตนไม่ชัดเจน (ต้องตรวจสอบ)

                    - ผู้ที่ไม่เคยทำบัตรหรือไม่มีข้อมูลการทำบัตรประชาชนใบแรกที่ประเทศไทย

 

2.เอกสารที่ต้องนำมาแสดง - ค่าธรรมเนียม

          - กรณีบัตรหมดอายุ

                    - บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม

                    - ไม่มีค่าธรรมเนียม 

          - กรณีบัตรหาย

                    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม (หากมี) หรือเอกสารราชการไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและมีรูปหน้า เช่น พาสปอร์ต ใบขับขี่ไทย  

                    - กรณีบัตรหายเป็นเวลานานจนรูปหน้าเปลี่ยน และไม่มีเอกสารแสดงตนของไทยที่เป็นปัจจุบัน ต้องนำหลักฐานแสดงตนของออสเตรเลียที่ยังมีอายุการใช้งาน เช่น พาสปอร์ต หรือ ใบขับขี่ที่มีรูปถ่ายปัจจุบัน โดยนามสกุลตรงกับเอกสารของไทยเพื่อยืนยันตัวตนมาแสดง

                    - มีค่าธรรมเนียม 6 ดอลลาร์

          - กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่ในประเทศไทย  

                    - บัตรประชาชนใบเดิม

                    - สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล จากสำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศไทย

                    - สำเนาทะเบียนบ้าน  

                    - มีค่าธรรมเนียม 6 ดอลลาร์

          - กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม กรณีเด็กอายุครบ 15 ปี (จาก ด.ช./ด.ญ. เป็น นาย/นางสาว)

                    - บัตรประชาชนใบเดิม

                    - ไม่มีค่าธรรมเนียม

          - กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม (จากนางสาว เป็น นาง หรือ นาง เป็น นางสาว) เนื่องจากการสมรส หรือ หย่า ตามกฎหมายไทย  

                    - บัตรประชาชนใบเดิม

                    - หลังจากได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม ที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศไทยแล้ว

                    - ไม่มีค่าธรรมเนียม

          - กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม (จากนางสาว เป็น นาง หรือ นาง เป็น นางสาว) เนื่องจากการสมรส หรือ หย่า ตามกฎหมายออสเตรเลีย   

                    - บัตรประชาชนใบเดิม

                    - หลังจากได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม ที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศไทยแล้ว

                    - ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

3.ขั้นตอนดำเนินการเมื่อมาถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ

          - กดบัตรคิว “บัตรประจำตัวประชาชน”

          - สแกน QR code เพื่อกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรออนไลน์ (กรอกแบบฟอร์มในวันที่มายื่นคำร้องเท่านั้น)

          - รอเรียกคิว

          - ระยะเวลาการทำบัตร 20 นาที กรณีเอกสารครบถ้วน

          - ระยะเวลาการรอคิวทำบัตร ประมาณ 30 – 60 นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มารับบริการ

 

4.คำถามพบบ่อย

ถาม บัตรประจำตัวประชาชนหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความก่อนมาทำบัตรใหม่หรือไม่

ตอบ ไม่ต้องแจ้งความ

 

ถาม สามารถทำบัตรประชาชนใหม่ ก่อนวันบัตรหมดอายุมากกว่า 60 วัน ได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ ต้องทำภายใน 60 วัน ก่อนวันที่บัตรหมดอายุเท่านั้น

 

ถาม เอกสารหลักฐานแสดงตน (บัตรประชาชน พาสปอร์ต ทะเบียนบ้าน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) สามารถใช้สำเนาแทนได้หรือไม่

ตอบ ใช้สำเนาแทนได้ โดยเซ็นสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารที่นำมาแสดง

 

ถาม หากมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ไม่สามารถทำบัตรใบใหม่ได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ ติดต่อสำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการ

 

ถาม เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล คำนำหน้า (กรณีจดทะเบียนสมรส/หย่า) หรือที่อยู่ที่ประเทศไทย ในบัตรประชาชนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้หรือไม่

 

ตอบ ไม่สามารถทำที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ ต้องดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ขอให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่

 

ถาม กรณีไม่มีวัน เดือน เกิด ระบุในบัตรประชาชน (-- -- 2500) สามารถแก้ไขเพิ่มเติมที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ ขอให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ (02) 9241 2542-3 หรือ ส่งมาที่อีเมล: thaiid@thaiconsulatesydney.org

 

***************************

สถานะวันที่ 12 พ.ค.2564