บัตรประจำตัวประชาชนไทย

บัตรประจำตัวประชาชนไทย

20 ก.ย. 2562

📣 ประกาศสำคัญ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เพิ่มมากขึ้น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ให้บริการโดยการนัดหมายล่วงหน้าเฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วน เท่านั้น โปรดกรอกข้อมูลเพื่อรับบริการที่ลิงค์นี้

 

การทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยในต่างประเทศ

 

1.หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป

     - รอรับบัตรใหม่ ได้ในวันเดียวกัน

     - บัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกต้องทำที่ประเทศไทยเท่านั้น

     - ข้อมูลในบัตรประชาชนต้องอ้างอิงตามข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของไทย หากผู้ร้องต้องการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนคำนำหน้านาม (กรณีสมรส/หย่า) หรือเปลี่ยนนามสกุล จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่

     - ต้องมาทำด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เนื่องจากต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพ (ถ่ายรูปและเก็บลายนิ้วมือ)

     - กรณีบัตรหมดอายุ สามารถทำบัตรล่วงหน้าก่อนวันที่บัตรหมดอายุ 60 วัน

     - บุคคลที่ไม่สามารถทำบัตรประชาชนไทยในต่างประเทศได้

     - ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

     - ผู้ที่บัตรหมดอายุเป็นเวลานานและข้อมูลยืนยันตัวตนไม่ชัดเจน (ต้องตรวจสอบ)

     - ผู้ที่ไม่เคยทำบัตรหรือไม่มีข้อมูลการทำบัตรประชาชนใบแรกที่ประเทศไทย

 

2.เอกสารที่ต้องใช้ในการทำบัตรประชาชน

     - กรณีบัตรหมดอายุ

          - บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม

          - ไม่มีค่าธรรมเนียม 

     - กรณีบัตรหาย

          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม (หากมี) หรือเอกสารราชการไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและมีรูปหน้า เช่น พาสปอร์ต ใบขับขี่ไทย  

          - กรณีบัตรหายเป็นเวลานานจนรูปหน้าเปลี่ยน และไม่มีเอกสารแสดงตนของไทยที่เป็นปัจจุบัน ต้องนำหลักฐานแสดงตนของออสเตรเลียที่ยังมีอายุการใช้งาน เช่น พาสปอร์ต หรือ ใบขับขี่ที่มีรูปถ่ายปัจจุบัน โดยนามสกุลตรงกับเอกสารของไทยเพื่อยืนยันตัวตนมาแสดง

          - มีค่าธรรมเนียม 6 ดอลลาร์

     - กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่ในประเทศไทย  

          - บัตรประชาชนใบเดิม

          - สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล จากสำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศไทย

          - สำเนาทะเบียนบ้าน  

          - มีค่าธรรมเนียม 6 ดอลลาร์

     - กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม กรณีเด็กอายุครบ 15 ปี (จาก ด.ช./ด.ญ. เป็น นาย/นางสาว)

          - บัตรประชาชนใบเดิม

          - ไม่มีค่าธรรมเนียม

     - กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม (จากนางสาว เป็น นาง หรือ นาง เป็น นางสาว) เนื่องจากการสมรส หรือ หย่า ตามกฎหมายไทย  

          - บัตรประชาชนใบเดิม

          - หลังจากได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม ที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศไทยแล้ว

          - ไม่มีค่าธรรมเนียม

     - กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม (จากนางสาว เป็น นาง หรือ นาง เป็น นางสาว) เนื่องจากการสมรส หรือ หย่า ตามกฎหมายออสเตรเลีย 

          - บัตรประชาชนใบเดิม

          - หลังจากได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม ที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศไทยแล้ว

          - ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

3.ขั้นตอนการทำบัตรประชาชนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

     - กดบัตรคิว “บัตรประจำตัวประชาชน”

     - สแกน QR code เพื่อกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรออนไลน์ (กรอกแบบฟอร์มในวันที่มายื่นคำร้องเท่านั้น)

     - รอเรียกคิว

     - ระยะเวลาการทำบัตร 20 นาที กรณีเอกสารครบถ้วน

     - ระยะเวลาการรอคิวทำบัตร ประมาณ 30 – 60 นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มารับบริการ

 

4.คำถามพบบ่อย

     ถาม บัตรประจำตัวประชาชนหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความก่อนมาทำบัตรใหม่หรือไม่
     ตอบ ไม่ต้องแจ้งความ

     ถาม สามารถทำบัตรประชาชนใหม่ ก่อนวันบัตรหมดอายุมากกว่า 60 วัน ได้หรือไม่
     ตอบ ไม่ได้ ต้องทำภายใน 60 วัน ก่อนวันที่บัตรหมดอายุเท่านั้น

     ถาม เอกสารหลักฐานแสดงตน (บัตรประชาชน พาสปอร์ต ทะเบียนบ้าน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) สามารถใช้สำเนาแทนได้หรือไม่
     ตอบ ใช้สำเนาแทนได้ โดยเซ็นสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารที่นำมาแสดง

     ถาม หากมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ไม่สามารถทำบัตรใบใหม่ได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร
     ตอบ ติดต่อสำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการ

     ถาม เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล คำนำหน้า (กรณีจดทะเบียนสมรส/หย่า) หรือที่อยู่ที่ประเทศไทย ในบัตรประชาชนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้หรือไม่
     ตอบ ไม่สามารถทำที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ ต้องดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ขอให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่

     ถาม กรณีไม่มีวัน เดือน เกิด ระบุในบัตรประชาชน (-- -- 2500) สามารถแก้ไขเพิ่มเติมที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้หรือไม่
     ตอบ ไม่ได้ ขอให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน กรุณาส่งมาที่อีเมล:thaiid@thaiconsulatesydney.org


***************************

สถานะวันที่ 25 ส.ค.2564