บัตรประจำตัวประชาชนไทย

บัตรประจำตัวประชาชนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2567

| 79,598 view

Website-Icon-2-70_2

1.หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป

     - รอรับบัตรใหม่ ได้ในวันเดียวกัน

     - บัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกต้องทำที่ประเทศไทยเท่านั้น (เมื่อมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์)

     - ข้อมูลในบัตรประชาชนต้องอ้างอิงตามข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของไทย หากผู้ร้องต้องการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนคำนำหน้านาม (กรณีสมรส/หย่า) หรือเปลี่ยนนามสกุล จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่

     - ต้องมาทำด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เนื่องจากต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพ (ถ่ายรูปและเก็บลายนิ้วมือ)

     - สามารถทำบัตรล่วงหน้าก่อนวันที่บัตรหมดอายุ 60 วัน

     

     บุคคลที่ไม่สามารถทำบัตรประชาชนไทยในต่างประเทศได้

     - ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

     - ผู้ที่บัตรหมดอายุเป็นเวลานานและข้อมูลยืนยันตัวตนไม่ชัดเจน (ต้องตรวจสอบ)

     - ผู้ที่ไม่เคยทำบัตรหรือไม่มีข้อมูลการทำบัตรประชาชนใบแรกที่ประเทศไทย

 

2.เอกสารที่ต้องใช้ในการทำบัตรประชาชน

     - กรณีบัตรหมดอายุ

          - บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม

          - ไม่มีค่าธรรมเนียม 

     - กรณีบัตรหาย

          - บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม (หากมี) หรือหนังสือเดินทาง

          - กรณีบัตรหายเป็นเวลานานจนรูปหน้าเปลี่ยน และไม่มีเอกสารแสดงตนของไทยที่เป็นปัจจุบัน ต้องนำหลักฐานแสดงตนของออสเตรเลียที่ยังมีอายุการใช้งาน เช่น พาสปอร์ต หรือ ใบขับขี่ที่มีรูปถ่ายปัจจุบัน โดยนามสกุลตรงกับเอกสารของไทยเพื่อยืนยันตัวตนมาแสดง หรือทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อบุคคลผู้ต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชน (หากมี)

          - มีค่าธรรมเนียม 6 ดอลลาร์

     - กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่ในประเทศไทย  

          - บัตรประชาชนใบเดิม

          - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล จากสำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศไทย (หากมี)

          - ทะเบียนบ้าน (หากมี)

          - มีค่าธรรมเนียม 6 ดอลลาร์

     - กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม กรณีเด็กอายุครบ 15 ปี (จาก ด.ช./ด.ญ. เป็น นาย/นางสาว)

          - บัตรประชาชนใบเดิม

          - ไม่มีค่าธรรมเนียม

     - กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม (จากนางสาว เป็น นาง หรือ นาง เป็น นางสาว) เนื่องจากการสมรส หรือ หย่า ตามกฎหมายไทย  

          - บัตรประชาชนใบเดิม

          - หลังจากได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม ที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศไทยแล้ว

          - ไม่มีค่าธรรมเนียม

     - กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม (จากนางสาว เป็น นาง หรือ นาง เป็น นางสาว) เนื่องจากการสมรส หรือ หย่า ตามกฎหมายออสเตรเลีย 

          - บัตรประชาชนใบเดิม

          - หลังจากได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม ที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศไทยแล้ว

          - ไม่มีค่าธรรมเนียม

 

3.ขั้นตอนการทำบัตรประชาชนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

     - กดบัตรคิว “บัตรประจำตัวประชาชน”

     - สแกน QR code เพื่อกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรออนไลน์ (กรอกแบบฟอร์มในวันที่มายื่นคำร้องเท่านั้น)

     - รอเรียกคิว

     - ระยะเวลาการทำบัตร 20 นาที กรณีเอกสารครบถ้วน

     - ระยะเวลาการรอคิวทำบัตร ประมาณ 30 – 60 นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มารับบริการ

 

4.คำถามพบบ่อย

     ถาม บัตรประชาชนหายในต่างประเทศ จะทำบัตรใหม่จะต้องแจ้งความหรือไม่
     ตอบ การทำบัตรประชาชนในต่างประเทศกรณีบัตรหาย ไม่จำเป็นต้องมีใบแจ้งความมาแสดง แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้ร้อง สถานกงสุลใหญ่ฯ แนะนำให้ผู้ร้องทำการแจ้งความกับตำรวจ โดยโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 131444

     ถาม สามารถทำบัตรประชาชนใหม่ ก่อนวันบัตรหมดอายุมากกว่า 60 วัน ได้หรือไม่
     ตอบ ไม่ได้ ต้องทำภายใน 60 วัน ก่อนวันที่บัตรหมดอายุเท่านั้น

     ถาม หากมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ไม่สามารถทำบัตรใบใหม่ได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร
     ตอบ ติดต่อสำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการ

     ถาม เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล คำนำหน้า (กรณีจดทะเบียนสมรส/หย่า) หรือที่อยู่ที่ประเทศไทย ในบัตรประชาชนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้หรือไม่
     ตอบ ไม่สามารถทำที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ ต้องดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ขอให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่

     ถาม กรณีไม่มีวัน เดือน เกิด ระบุในบัตรประชาชน (-- -- 2500) สามารถแก้ไขเพิ่มเติมที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้หรือไม่
     ตอบ ไม่ได้ ขอให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานเขต/อำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน กรุณาส่งมาที่อีเมล: [email protected]

 

Website-Icon-2-70_2


***************************

สถานะวันที่ 22 พ.ย. 2564