วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2565

| 2,108 view

สอบถามทั่วไป

- ทาง Line สแกน QR code Official LINE ID: @thaiconsulatesyd  

messageImage_1631492490109

-โทรศัพท์ (02) 9241 2542  

---------------------------
 
เวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-13.00 และ 14.00-17.00 น.
 
เวลาให้บริการกงสุล ทำพาสปอร์ต บัตรประชาชน หนังสือมอบอำนาจ การเดินทางกลับไทย และบริการอื่นๆ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30-13.00 และ 14.00-16.00 น.
 
เวลาให้บริการวีซ่า วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30-12.30 น.
 
(ปิดทำการ วันเสาร์–วันอาทิตย์ และ วันหยุดราชการ)
 
---------------------------

สำหรับคนไทย เฉพาะเหตุฉุกเฉินเท่านั้น (โดนทำร้าย ได้รับบาดเจ็บ การเสียชีวิต ตกเครื่อง เหตุตกทุกข์)

*โทรหรือส่งข้อความที่เบอร์ ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓

-โทร 000 แจ้งเหตุร้ายแรงกับตำรวจออสเตรเลีย

---------------------------

อีเมล 

     - สำหรับหนังสือเดินทางไทย : [email protected]

     - สำหรับบัตรประจำตัวประชาชนไทย: [email protected]

     - สำหรับการรับรองเอกสาร: [email protected]

     - สำหรับทะเบียนครอบครัว (สมรส/หย่า/สูติบัตร/มรณบัตร): [email protected]

     - สำหรับวีซ่าเข้าประเทศไทย: [email protected]

     - สำหรับเรื่องทั่วไป: [email protected]

     - สำหรับกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ: [email protected] 

---------------------------

Facebook: www.facebook.com/sydthaiconsulate

------------------------