รายละเอียดในการติดต่อ

 
Level 8, 131 Macquarie Street Sydney NSW 2000

โทรศัพท์ (02) 9241 2542-3 

---------------------------

อีเมล 

สำหรับหนังสือเดินทางไทย : thaipassport@thaiconsulatesydney.org

สำหรับบัตรประจำตัวประชาชนไทย: thaiid@thaiconsulatesydney.org

สำหรับการรับรองเอกสาร: legal@thaiconsulatesydney.org

สำหรับทะเบียนครอบครัว (สมรส/หย่า/สูติบัตร/มรณบัตร): thairegistration@thaiconsulatesydney.org 

สำหรับวีซ่าเข้าประเทศไทย: visa@thaiconsulatesydney.org

สำหรับเรื่องทั่วไป: info@thaiconsulatesydney.org

สำหรับกิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ฯ: thaisydney@thaiconsulatesydney.org 

---------------------------

Facebook: 

www.facebook.com/sydthaiconsulate

---------------------------

สายด่วน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓

"กรุณาส่งข้อความ (SMS)"

ระบุชื่อ - นามสกุล - รัฐ/เมืองที่อยู่อาศัย

ระบุเหตุด่วนที่ต้องการความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในโอกาสแรก

เหตุร้ายแรง-เหตุฉุกเฉินโทร 000