หลักเกณฑ์/เอกสารประกอบการเดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศออสเตรเลีย

หลักเกณฑ์/เอกสารประกอบการเดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศออสเตรเลีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ค. 2565

| 10,889 view
🇹🇭 มาตรการเข้าประเทศสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ
(ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป)
 
❌ ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ทั้งคนไทยและต่างชาติ
 
❌ ไม่ต้องมีหลักฐานการประกันสุขภาพ
 
✅ แสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบ หรือผลตรวจ RT-PCR / Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 
🛂 สายการบินจะทำการตรวจเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคจะทำการสุ่มตรวจอีกครั้งเมื่อเดินทางถึงไทย
 
(คลิกบนภาพเพื่อขยายใหญ่)