เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษกลับไทย เดือนพฤษภาคม 2564

เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษกลับไทย เดือนพฤษภาคม 2564

27 เม.ย. 2564

135 view

**ประกาศ** เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษกลับไทย เดือนพฤษภาคม 2564

ขอความร่วมมือท่านโปรดอ่านข้อความโดยละเอียด เนื่องจากข้อสงสัยของท่านเกี่ยวกับเที่ยวบินนี้ อาจมีคำตอบในข้อความด้านล่างอยู่แล้ว เนื่องจากสถานการณ์/มาตรการที่เกี่ยวกับโควิดในประเทศต่างๆ ยังคงไม่ปกติและเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ดังนั้น หากท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับไทย ขอแนะนำให้ท่านเดินทางกลับในโอกาสแรก

 

1. ในวันจันทร์ที่ 17 และ 31 พฤษภาคม 2564 สายการบินไทยจะเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษ TG476 เส้นทางนครซิดนีย์-กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดเดินทางออกจากนครซิดนีย์เวลา 10.00 น. และถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 15.25 น. ในวันเดียวกัน

 

2. บุคคลสัญชาติไทยที่มีหนังสือเดินทางไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินดังกล่าวสามารถสำรองบัตรโดยสารได้โดยตรงกับสำนักงานการบินไทย นครซิดนีย์ โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองที่นั่งกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

 

3. ราคาบัตรโดยสาร (เที่ยวเดียว/1 ที่นั่ง) / น้ำหนักกระเป๋า

3.1 ชั้นประหยัด ราคา 1,030 ดอลลาร์ออสเตรเลีย / เด็กอายุไม่เกิน 23 เดือน ราคา 187 ดอลลาร์ออสเตรเลีย /น้ำหนักกระเป๋า - เช็คอินไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ ถือติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม

3.2 ชั้นธุรกิจ ราคา 3,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย / เด็กอายุไม่เกิน 23 เดือน ราคา 581 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ น้ำหนักกระเป๋า - เช็คอินไม่เกิน 40 กิโลกรัม และ ถือติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนด ท่านสามารถซื้อน้ำหนักเพิ่มได้ โดยดูรายละเอียดที่ thaiairways.com หรือสอบถามที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินซิดนีย์

 

4. ขั้นตอนการสำรองบัตรโดยสาร

4.1 กรอกแบบฟอร์มสำรองบัตรโดยสารตามวันที่ท่านประสงค์จะเดินทาง ดังนี้

4.1.1 วันจันทร์ที่ 17 พ.ค. 2564 สามารถสำรองบัตรโดยสารได้ที่

https://forms.gle/kr4NQcReSztBe2wC9

4.1.2 วันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 2564 สามารถสำรองบัตรโดยสารได้ที่

https://forms.gle/XhKYWMEYvZaQpoaGA

*โปรดเลือกวันเดินทางเพียง 1 วันเท่านั้น มิฉะนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการออกบัตรโดยสารของท่าน

4.2 วิธีการชำระค่าบัตรโดยสาร เมื่อได้รับอีเมลยืนยันจากการบินไทยแล้ว ให้ทำการชำระค่าบัตรโดยสารภายใน 48 ชั่วโมง โดย

4.2.1 การโอนเงินไปที่

Bank Name (ธนาคาร): Citibank

Account Name (ชื่อบัญชี): Thai Airways International Pty., Ltd.

BSB Number (หมายเลข BSB): 242-000

Account Number (หมายเลขบัญชี): 233513008

ในขั้นตอนการโอนเงินขอให้ท่านระบุนามสกุลของท่านและวันเดินทางในหลักฐานการโอนเงิน และหลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งอีเมลโดยแนบสลิปโอนเงินและสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมระบุชื่อและนามสกุลของผู้โดยสารและวันเดินทาง ไปที่ info@thaiairways.com.au

4.2.2 การชำระด้วยบัตรเครดิต แจ้งทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02 9844 0979 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. หลังจากชำระเงินแล้ว กรุณาส่งอีเมลโดยแนบสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมระบุชื่อและนามสกุลของผู้โดยสารและวันเดินทาง ไปที่ info@thaiairways.com.au

 

5. เมื่อท่านได้รับบัตรโดยสารจากการบินไทยแล้ว ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (COE) ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง ที่ coethailand.mfa.go.th

5.1 เลือก “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา” หากท่านพำนักอยู่ในรัฐวิกตอเรีย (VIC) ควีนส์แลนด์ (QLD) นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (NT) เวสเทิร์นออสเตรเลีย (WA) เซาท์ออสเตรเลีย (SA) แทสเมเนีย (TAS) ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) และประเทศในเขตอาณา ได้แก่ ฟิจิ ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน ตองกา วานูอาตู และคิริบาส

5.2 เลือก “สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์” หากท่านพำนักอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW)

 

6. รายละเอียดและเงื่อนไขการเดินทางกลับประเทศไทย

6.1 คุณสมบัติผู้เดินทางด้วยเที่ยวบิน TG476 - เป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีหนังสือเดินทางไทยที่ยังไม่หมดอายุ

- หากเป็นคนไทยถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร (PR) ด้วย ต้องได้รับอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศจาก Australian Border Force ก่อนทำการสำรองบัตรโดยสาร โดยท่านต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการของทางการออสเตรเลียที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

- ต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (COE) ที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

- ต้องยินยอมกักตัวเพื่อควบคุมโรคเป็นเวลา 10 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยในสถานที่กักตัวที่รัฐบาลจัดให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- หากท่านประสงค์จะพักในโรงแรมกักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง สามารถจองได้ที่ http://hsscovid.com/

6.2 จำนวนผู้โดยสาร - รองรับชาวไทยที่จะกักตัวในสถานที่กักตัวที่รัฐบาลจัดให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (SQ) เที่ยวบินวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จำนวน 150 คน และเที่ยวบินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 120 คน จัดลำดับตามการออกบัตรโดยสารของการบินไทย - รองรับผู้กักตัวแบบทางเลือก โดยชำระค่าใช้จ่ายเอง (ASQ) ตามจำนวนที่นั่งบนเครื่องบิน *เงื่อนไขมาตรการและระยะเวลาการกักตัวที่ประเทศไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากเฟสบุ๊คสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการกักตัวอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้มีปัญหาในการเดินทางเข้าประเทศไทย

6.3 การคืนเงินค่าบัตรโดยสาร - เป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายของสายการบินไทย ซึ่งใช้เดินทางได้เฉพาะเส้นทาง วัน เวลา และหมายเลขเที่ยวบินที่กำหนดไว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อการบินไทยโดยตรงเรื่องเงื่อนไขการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินและการชำระเงิน

6.4 เงื่อนไขการเดินทาง - หากท่านยกเลิกการเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุใด ๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น - ไม่สามารถนำ voucher หรือตั๋วเครื่องบินที่เคยซื้อไว้ มาใช้เดินทางกับเที่ยวบินนี้ได้

6.5 ท่านที่พำนักในรัฐอื่น ๆ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทย ขอแนะนำให้ท่านเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินที่ออกจากนครซิดนีย์ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีเที่ยวบินกลับประเทศไทยจากรัฐอื่น ๆ อีกหรือไม่ ขณะนี้ยังรัฐนิวเซาท์เวลส์ยังไม่มีมาตรการห้ามบุคคลจากรัฐอื่นเดินทางเข้า แต่มาตราการอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบที่ลิงค์นี้ https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/border-restrictions

6.6 จะมีเที่ยวบินพิเศษกลับไทยครั้งต่อไปอีกเมื่อใดภายหลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 - ไม่สามารถยืนยันได้ในชั้นนี้ เนื่องจากขณะนี้ยังคงเป็นช่วงเวลาไม่ปกติ โดยไทยและออสเตรเลียยังคงมีข้อจำกัดของการเดินทางระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์และระเบียบการเข้าเมือง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตลอดจนความพร้อมของสายการบิน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป

 

178562757_299372898313139_1336782529623800830_n 179052389_858784018009007_3483857482197505312_n178798835_807774766822858_6476662669505066009_n    

 

 

 

 


ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง