บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Coffs Harbour

บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Coffs Harbour

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ม.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ม.ค. 2564

| 1,336 view
บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Coffs Harbour
 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จะให้บริการกงสุลสัญจรในวันหยุดราชการแก่ประชาชน
ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้อง Boardroom 1 และ2 โรงแรม Pacific Bay Resort (Cnr Pacific HWY and Bay Dr, Coffs Harbour, NSW 2450)
สถานกงสุลฯ จะให้บริการด้านกงสุล โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า ดังนี้ หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน แจ้งเกิด(สูติบัตร) รับรองเอกสาร หนังสือยินยอม หนังสือมอบอำนาจ ผ่อนผันทหาร และปรึกษาปัญหาด้านกงสุลอื่นๆ กรุณาเตรียมเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน (ตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องบริการได้ที่ sydney.thaiembassy.org)
ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประสานทางการออสเตรเลียแล้ว อย่างไรก็ตาม กำหนดการขึ้นอยู่กับสถานการณ์/มาตรการโควิดในขณะนั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สำหรับการให้บริการกงสุลสัญจรสำหรับชุมชนไทยในเมืองอื่นๆ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์จะแจ้งให้ทราบต่อไปทาง facebook และเวปไซต์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
สำหรับชุมชนไทยในรัฐอื่นๆ นอกรัฐนิวเซาท์เวลส์ โปรดติดตามกำหนดการดำเนินโครงการกงสุลสัญจรของ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราที่ http://canberra.thaiembassy.org/
 
142733813_1590811747775562_295684123630773813_o

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง