FAQ คำถามที่พบบ่อย-ในการช่วยเหลือคนไทย

FAQ คำถามที่พบบ่อย-ในการช่วยเหลือคนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2566

| 5,058 view

Q : เมื่อมีบุคคลในครอบครัว ญาติ เพื่อน เสียชีวิตในรัฐ New South Wales จะต้องดำเนินการอย่างไร?

 • เมื่อมีบุคคลเสียชีวิตในรัฐนิวเซาท์เวลส์ แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ (Coroner) จะประสานแจ้งการเสียชีวิตกับสำนักทะเบียนการเกิด ตาย และแต่งงาน ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (Registry of Birth Death and Marriage, NSW) ในระหว่างนั้น ควรวางแผนล่วงหน้าว่าจะจัดการศพอย่างไร
  ทันทีที่ทางการออสเตรเลียอนุญาตให้รับศพออกมาได้ เช่น ฝัง เผา ส่งศพ/ส่งอัฐิ กลับประเทศไทย
 • เนื่องจากขั้นตอนการจัดการศพในออสเตรเลียมี กฎ/ระเบียบ ค่อนข้างมาก สถานกงสุลใหญ่ ฯ
  จึงแนะนำ ควรแต่งตั้ง (ว่าจ้าง) Funeral Director (บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการศพแบบ
  ครบวงจร) เพื่อช่วยวางแผนและประสานรับศพจากสถานที่จัดเก็บศพ ขอมรณบัตรออสเตรเลีย
  จัดพิธีฌาปนกิจหรือฝังศพ รวมไปถึงจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งศพ/ส่งอัฐิกลับ กลับประเทศไทย
 • Funeral Director ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ที่ชุมชนไทยใช้บริการเป็นประจำ ได้แก่ มูลนิธิ Goheaven Australia Incorporator มูลนิธิร่วมใจช่วยศพไร้ญาติออสเตรเลีย 0401238258 (หลวงพ่อทองสวรรค์) / Pink Lady, Jeffrey Ladies Funeral Services โทร. 0419268341  

Q: เมื่อได้รับมรณบัตรออสเตรเลียแล้ว จะขอมรณบัตรไทยด้วย ต้องทำอย่างไร

 • สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถออกมรณบัตรไทยสำหรับคนไทยที่เสียชีวิตในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ที่มีมรณบัตรออสเตรเลียแล้วเท่านั้น
 • โปรดตรวจสอบเอกสารการขอมรณบัตรไทยที่ website: https://sydney.thaiembassy.org/th/publicservice/dealthcertificate

Q: จะนำอัฐิ ส่งศพ กลับประเทศไทย จะต้องทำอย่างไร

การส่งศพ

 • จะต้องดำเนินการโดย Funeral Director เท่านั้น ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะอำนวยความสะดวกด้านการออกมรณบัตรไทยเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการส่งศพกลับ ปทท.

การนำอัฐิ หรือ ส่งอัฐิกลับประเทศไทย

 • นำอัฐิไปประเทศไทยด้วยตนเอง: สามารถถือขึ้นเครื่องบินเป็น Carry-on luggage พร้อมกับเอกสารประกอบ ได้แก่ มรณบัตร ออสเตรเลีย – ไทย, Cremation Certificate ออกโดย Funeral Directorและบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ของผู้เสียชีวิต อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ติดต่อสายการบินเพื่อตรวจสอบ กฎ/ระเบียบ เกี่ยวกับการนำอัฐิขึ้นเครื่องบินอย่างละเอียดด้วย
 • ส่งอัฐิกลับประเทศไทยทางไปรษณีย์: สามารถส่งอัฐิทางไปรษณีย์โดย 2 วิธี คือ (1) ผ่านบริษัทขนส่งเอกชน (โปรดตรวจสอบข้อกำหนดของบริษัท) หรือ (2) ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้จัดส่ง โดยเอกสารที่ต้องใช้ประกอบได้แก่ มรณบัตร ออสเตรเลีย – ไทย, Cremation Certificate ออกโดย Funeral Director และบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ของผู้เสียชีวิต

Q: กรณีเจ็บป่วย ต้องการพบแพทย์

 • กรณีเจ็บป่วยขั้นวิกฤต บาดเจ็บรุนแรง กรุณาติดต่อเบอร์โทรศัพท์สายด่วน ‘000’ เพื่อเรียกรถพยาบาล (มีบริการล่ามไทยทางโทรศัพท์) หรือเข้าไปที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันที
 • ที่ออสเตรเลีย ท่านสามารถเลือกไปพบแพทย์ทั่วไป (GP) ที่ใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนกับ GP ท่านนั้น แต่ต้องทำการนัดหมายก่อนเดินทางไปพบ GP
 • หาก GP พิจารณาแล้วเห็นว่าจะต้องส่งผู้ป่วยไปพบแพทย์เฉพาะทางเพิ่มเติม อาทิ แพทย์ด้านหู ตา คอ จมูก สมอง GP จะออกจดหมายให้ท่าน (Referral Letter) เพื่อนำไปใช้ในการพบแพทย์
  เฉพาะทาง
 • กรณีไม่สะดวกเดินทางไปพบแพทย์ แต่อยากขอคำปรึกษาด้านสุขภาพ เช่น เจ็บไข้เล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถโทรเข้าเบอร์ Healthdirect ที่ 1800 022 222 เพื่อคุยกับพยาบาลได้
 • นักเรียนต่างชาติต้องมีสุขภาพประกัน ที่เรียกว่า Overseas Student Health Cover (OSHC) และสามารถเคลมค่าใช้จ่ายได้เลย ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับประกันสุขภาพนักเรียน
  ได้ตาม link นี้: https://www.privatehealth.gov.au/health_insurance/overseas/overseas_student_health_cover.htm
 • ข้อมูลโรงพยาบาลทั่วไป (Public Health Units, NSW) - 1300 066 055
 • ปรึกษาด้านสุขภาพจิต (Mental Health Line - NSW Health) - 1800 011 511
 • ข้อมูลรายละเอียดแพทย์ที่พูดภาษาไทยได้มี ดังนี้

แพทย์หญิงมานี แวนดีโบนา - 0293143400

(Level 1 Pacific Square 725 Anzac Parade Maroubra NSW 2035)

แพทย์หญิงสุภาวดี เฮงพูลธนา -0298235803

(2 Kempt Street Bonnyrigg NSW 2177)

แพทย์หญิงวิโรชนา กิจวานิร - 0297241198

(6 Station Street Fairfield NSW 2165)

นายแพทย์ H P Singh - 0297268594

(5/119A John Street Cabramatta NSW 2166)

นายแพทย์ Vincent Lertamornthep - 029923022

(Shop 2/51 Berry St, North Sydney NSW 2060)

Q: ต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ท่านจะต้องทำอย่างไรบ้าง

 • ติดต่อทนายเพื่อขอรับคำปรึกษาที่เหมาะสมและถูกต้อง
 • ประสานหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ/ปรึกษาด้านกฎหมายออสเตรเลีย
 • Legal Aid Commissions (คณะกรรมาธิการด้านความช่วยเหลือทางกฎหมาย)
  ให้ข้อมูลทางกฎหมายฟรี โทร. 1300 888 529
 • Women's Legal Service Victoria (ศูนย์บริการด้านกฎหมายแก่สตรีแห่งรัฐวิกตอเรีย) ให้บริการทางกฎหมายฟรีแก่ผู้หญิงที่มีความเสียเปรียบทางสังคม เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดจากความสัมพันธ์กับคู่ครอง โทร. 02 8745 6988
 • International Student Legal Service NSW (ศูนย์บริการด้านกฎหมายแก่นักเรียน)
  โทร. 02 9698 5975
 • Community Legal Centre (ศูนย์กฎหมายชุมชน) โทร. 02 9160 9500
  Website: https://clcs.org.au/
 • บริษัททนายเอกชนไทย (ทางเลือก) icLaw โทร. 02 8745 6988

***ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถ:

 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับข้อกฎหมายออสเตรเลียได้
 • เข้าแทรกแซงกระบวนการศาลยุติธรรมหรือการดำเนินการทางกฎหมายต่าง ๆ ของออสเตรเลีย ทั้งนี้ รวมถึงข้อพิพาทเรื่องการว่าจ้าง ข้อพิพาทเรื่องการค้า คดีอาญา คดีแพ่ง กฎหมายครอบครัว หรือข้อพิพาทเรื่องอำนาจปกครองบุตร
 • สืบสวนคดีอาชญากรรมหรือการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในออสเตรเลีย
 • จัดเตรียมวีซ่า ใบอนุญาต ใบอนุญาตให้ทำงานหรือพำนักอาศัยในออสเตรเลีย
 • เข้าแทรกแซงในเรื่องการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร หรือการกักกันในออสเตรเลีย

Q: ทำหนังสือเดินทางหาย จำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยด่วน จะต้องทำอย่างไรบ้าง

 • แจ้งความหนังสือเดินทางหายที่สถานีตำรวจท้องถิ่น หากไม่สะดวกเดินทางไปแจ้งความด้วยตนเอง สามารถ โทร. แจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 13144 และนำหลักฐานการแจ้งความ (เลขอ้างอิงหรือ Event Number) มาประกอบการทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน ETD (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

โปรดตรวจสอบรายละเอียดการและเอกสารที่ website ของสถานกงสุลใหญ่ฯ https://sydney.thaiembassy.org/th/publicservice/thaipassport20up

Q: บุคคลในครอบครัว ญาติ เพื่อน ขาดการติดต่อมานานแล้ว สถานกงสุลใหญ่ ฯ ช่วยตามหาได้หรือไม่

 • กรณีผู้ร้องอยู่ประเทศไทยและต้องการตามหาคนหายในออสเตรเลีย กรุณาติดต่อไปที่
  กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล โทรศัพท์ : 02 575 1047-51, 02 575 1053 E-mail : [email protected] เพื่อยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ
 • กรณีผู้ร้องอยู่ในออสเตรเลีย ต้องการตามหาคนหายในประเทศออสเตรเลีย กรุณาแจ้งความ
  บุคคลสูญหายกับตำรวจออสเตรเลียในพื้นที่
 • สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถช่วยประสานให้ข้อมูล/เบาะแส ที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบหาบุคคลสูญหายกับทางการ/ตำรวจออสเตรเลียได้ ตามที่ได้รับความยินยอมจากครอบครัวผู้สูญหาย และตามที่รับการประสานจากกองคุ้มครอง ฯ กรมการกงสุล

*** ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ฯ ไม่สามารถ:

 • เปิดเผยข้อมูลบุคคลสูญหายกับสาธารณะโดยไม่ได้รับการยินยอมจากครอบครัวของบุคคลสูญหาย

Q: หากต้องการติดต่อหน่วยงานออสเตรเลียแต่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 • ออสเตรเลียมีบริการล่ามช่วยแปลไทยทางโทรศัพท์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยติดต่อไปที่เบอร์ โทร. 131450 และขอล่ามภาษาไทย พร้อมแจ้งหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ

Q: มีปัญหาเกี่ยวกับวีซ่าออสเตรเลีย สถานกงสุลใหญ่ฯ ช่วยเหลือได้หรือไม่

 • สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถให้คำปรึกษาใดๆ เกี่ยวกับวีซ่าเดินทางเข้าออสเตรเลียได้ ทั้งนี้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ/ตัวแทนการย้ายถิ่นฐานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว (Registered Migration Agents) โดยตรง
  ซึ่งสามารถค้นหารายชื่อ RMA ได้จาก link :https://portal.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/ หรือติดต่อหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและป้องกันชายแดน (Department of Immigration and Border Protection) เบอร์ โทร. 131881

                                                    --------------------