การขอมรณบัตร

การขอมรณบัตร

20 ก.ย. 2562

ขั้นตอนการยื่นคำร้องเพื่อขอมรณบัตร หรือ การจดทะเบียนคนตาย

 

1. นำมรณบัตรออสเตรเลียไปรับรองเอกสาร (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) โดยต้องนัดหมายล่วงหน้ากับ DFAT หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DFAT

2. เตรียมเอกสารการยื่นคำร้อง ดังนี้

  • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอใบมรณบัตร โดยกรอกแบบฟอร์มและเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วน
  • มรณบัตรของทางการออสเตรเลีย ฉบับจริงซึ่งผ่านการรับรองจาก DFAT พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน 1 ชุด ของผู้เสียชีวิต
  • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้แจ้ง 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา ของผู้ตาย 1 ชุด
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้แจ้งการตาย เป็นบุคคลอื่นนอกเหนือจาก บิดา มารดา คู่สมรส ผู้สืบสันดาน ของผู้ตายจะต้องให้บุคคลดังกล่าว ทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ผู้แจ้งดำเนินการแทน โดยหากบุคคลดังกล่าวอยู่ที่ประเทศไทย สามารถทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่เขต หรือ อำเภอ หากมีคำถามเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ thairegistration@thaiconsulatesydney.org

3. ผู้แจ้งยื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

 

เวลาให้บริการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนการตาย

วันจันทร์-วันศุกร์               

ช่วงเช้า    9.30 - 12.30 น.

ช่วงบ่าย   14.00 - 16.30 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ 

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งมาที่อีเมล์: thairegistration@thaiconsulatesydney.org