กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ร่วมงาน UNSW ASEAN Conference 2022: Development and Diversity

กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ร่วมงาน UNSW ASEAN Conference 2022: Development and Diversity

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ย. 2565

| 208 view
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 นางหัทยา คูสกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ร่วมงาน UNSW ASEAN Conference 2022: Development and Diversity จัดโดย University of New South Wales ซึ่งเป็นการสัมมนาเกี่ยวกับอาเซียน ระหว่างนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจและแสวงหาแนวทางขยายความร่วมมือระหว่างกัน ระหว่าง ASEAN และ Australia โดยมีหัวข้อการหารือ อาทิ เศรษฐกิจหมุนเวียน ความไม่เท่าเทียมทางสังคม ปัญหาวิกฤติสภาพอากาศ โดยมี The Honorable Matt Thistlethwaite ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม และนาย Merlin Crossley รองอธิการบดี UNSW ร่วมเปิดงาน
 
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนไทยทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานจัดประชุมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ด้วย
On Saturday 24 September 2022, Mrs Hataya Khusakul, Consul-General, attended the opening of the UNSW ASEAN Conference 2022: “Development and Diversity,” organized by UNSW. The Conference consisted of workshops and discussions between students and experts on various issues such as ASEAN-Australia cooperation, circular economy, social inequality, and climate crisis. The opening was also attended by The Honorable Matt Thistlethwaite, Assistant Minister for Defence, and Mr Merlin Crossley, Deputy Vice-Chancellor of UNSW. On this occassion, the Consul-General had the opportunity to meet UNSW Thai students, both at the undergraduate and postgraduate levels, who were part of the organizer team.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ