การเดินทางเข้าประเทศไทย 📌(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565)

การเดินทางเข้าประเทศไทย 📌(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ก.ย. 2565

| 386 view

Travelling to Thailand 📌(from 1 October 2022 onwards)

309600691_445126577714198_3755039474645705163_n_(1)

การเดินทางเข้าประเทศไทย 📌(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565)

ยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 อาทิ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

----------------------------------------

Travelling to Thailand 📌(from 1 October 2022 onwards)

Passengers will no longer be required to present COVID-19 related documents such as the certificate of vaccination and COVID-19 test result upon arrival in Thailand.