การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2567

| 277 view

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง พานดอกไม้และกรวยกระทงดอกไม้ ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในโอกาสนี้ นางหัทยา คูสกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้นำข้าราชการ และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครซิดนีย์ ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในการนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมถวายพระพรได้ทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ https://sydney.thaiembassy.org/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ