วันหยุดราชการ: 5 ตุลาคม 2563 วันแรงงาน (ออสเตรเลีย) 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

 

Icon-website-01 Icon-website-02 Icon-website-03 Icon-website-04

       Icon-website-10

Icon-website-11

   
Icon-website-05 Icon-website-06 Icon-website-07 Icon-website-08

Icon-website-09

Icon-website-12

 

 

 

ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ สนับสนุนองค์กร OzHarvest ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนอาหารในรัฐนิวเซาท์เวลส์
สถานการณ์โควิดทำให้ชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติ รวมทั้งนักศึกษา ขาดแคลนอาหาร City of Sydney จึงได้ขอความร่วมมือภาคส่วนต่าง ๆ บริจาคแก่องค์กร OzHarvest ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทนำในนครซิดนีย์และออสเตรเลียในการจัดหาอาหาร เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ขาดแคลน ผ่านพันธมิตรกว่า 1,300 แห่ง
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สกญ.ดูทั้งหมด
ประกาศ การปิดปรับปรุงระบบและสถานที่รับคำร้องหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว

29 มิ.ย. 2563

ประกาศ เรื่องการปรับเวลาการให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว

28 มี.ค. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในเขตรัฐนิวเซาท์เวลส์ ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เป็นไปตาม "ประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)"

23 มี.ค. 2563

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เรื่อง การเลื่อนการจัดงานเทศกาลไทย ประจำปี 2563 (Thailand Grand Festival 2020) ครั้งที่ 13

13 มี.ค. 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ได้คัดเลือกเข้าทำงานตำแหน่งเสมียนและพนักงานขับรถ

22 ม.ค. 2563

ดูทั้งหมด