วันหยุดราชการ: 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

Icon-website-01 Icon-website-02   Icon-website-03   Icon-website-04  

Icon-website-05 Icon-website-06   Icon-website-07   Icon-website-08  

 

กิจกรรมสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ดูทั้งหมด
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ดูทั้งหมด

Icon-website-11_1 Icon-website-09   Icon-website-12_1   Icon-website-22  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สกญ.ดูทั้งหมด
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ปรับเวลาการให้บริการ

15 ต.ค. 2563

13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2563

การปรับอัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านการกงสุล

9 ต.ค. 2563

ประกาศ การปิดปรับปรุงระบบและสถานที่รับคำร้องหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว

29 มิ.ย. 2563

ประกาศ เรื่องการปรับเวลาการให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว

28 มี.ค. 2563

ดูทั้งหมด