บริการกงสุลสัญจร ที่เมือง Albury วันเสาร์ที่ 27 มี.ค. 2564

บริการกงสุลสัญจร ที่เมือง Albury วันเสาร์ที่ 27 มี.ค. 2564

29 มี.ค. 2564

154 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์บริการกงสุลสัญจร ที่เมือง Albury วันเสาร์ที่ 27 มี.ค. 2564
 
ขอขอบคุณประชาชนจาก Albury และเมืองต่างๆ ที่ได้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และรับบริการด้วยความเรียบร้อย
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้บริการ
 
ทำพาสปอร์ต ทำบัตรประชาชน หนังสือมอบอำนาจ ใบเกิด และให้คำปรึกษาด้านกงสุลรวม 246 ราย และได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับชุมชนชาวไทยด้วย
 
*** สำหรับการให้บริการกงสุลสัญจรในรัฐนิวเซาท์เวลส์ โปรดติดตาม facebook สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
*** สำหรับบริการกงสุลสัญจร นอกรัฐนิวเซาท์เวลส์โปรดติดตาม facebook สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง