กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ธ.ค. 2566

| 7,487 view

S__4685849

 

นางหัทยา คูสกุล

กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

เข้ารับหน้าที่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564

 

 

🎉สวัสดีปีใหม่ 2567🎉


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอส่งความปรารถนาดีในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 มายังพี่น้องชาวไทยทุกท่านและครอบครัว ขอให้ประสบแต่ความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ

ในช่วงปีที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมหลากหลาย และมุ่งพัฒนาบริการด้านการกงสุลเพื่อให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ ในช่วงต้นปี เราได้จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ซึ่งนครซิดนีย์ มีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก

ตลอดปี 2566 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้บริการทำหนังสือเดินทาง 8,280 เล่ม ออกวีซ่าสำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย 7,997 ราย บริการทำบัตรประชาชน 3,413 ราย รวมทั้งให้คำปรึกษาและช่วยเหลือดูแลชาวไทยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดทำสื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทย ผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook อย่างต่อเนื่อง จัดบริการกงสุลสัญจร ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทย สมาคม ชมรม จัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งงาน Amazing Thailand Fest 2023 ซึ่งนับเป็นงานส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยครั้งใหญ่แห่งปี รวมทั้งได้เข้าร่วมงานกฐินพระราชทานและงานบุญในเทศกาลสำคัญกับชุมชนไทยในเมืองต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

ชาวสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากทุกท่านในปีที่ผ่านมา เราจะมุ่งมั่นพัฒนาการทำงาน เพื่อให้บริการที่ดีทั้งด้านการกงสุลและการคุ้มครองช่วยเหลือคนไทย สนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เพื่อให้คนไทยไกลบ้านได้อบอุ่นใจ สร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็งและมีบทบาทที่แข็งขันในสังคมพหุวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป


🥳🍾 Happy New Year 2024, Stay Safe & Healthy 🥳🍾