การทำหนังสือเดินทางสำหรับเด็กไทยที่เกิดในต่างประเทศ และการมีชื่อในทะเบียนบ้าน

การทำหนังสือเดินทางสำหรับเด็กไทยที่เกิดในต่างประเทศ และการมีชื่อในทะเบียนบ้าน

24 มี.ค. 2564

261 view
การทำหนังสือเดินทางสำหรับเด็กไทยที่เกิดในต่างประเทศ และการมีชื่อในทะเบียนบ้าน
 
• หนังสือเดินทางเล่มแรก
 
เมื่อยื่นขอสูติบัตรไทยกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว “อนุโลม” ให้สามารถทำหนังสือเดินทางครั้งแรกได้ โดยยังไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไทย
 
• หนังสือเดินทางเล่มที่สอง
 
จำเป็นต้องเพิ่มชื่อเด็กเข้าในทะเบียนบ้านไทย มิฉะนั้นไม่สามารถทำหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 ได้
วิธีการการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านไทย ทำได้ 2 วิธี
1. ดำเนินการด้วยตนเองที่ประเทศไทย ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่
2. หากไม่สามารถกลับไปดำเนินการด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นที่ประเทศไทยไปดำเนินการแทน โดยบิดา-มารดาต้องมาลงนามมอบอำนาจด้วยตนเอง ต่อหน้าเจ้าพนักงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
*** การทำหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) บิดามารดาต้องมาลงชื่อยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทางด้วย***
 
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว๊บไซต์ https://sydney.thaiembassy.org/.../thaipassport-under20
 
 
161672004_1631158943740842_4250740896842235832_o

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง