เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับประเทศไทย ครั้งที่ 31

เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับประเทศไทย ครั้งที่ 31

24 มี.ค. 2564

215 view
เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับประเทศไทย ครั้งที่ 31
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มี.ค. 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำออสเตรเลีย ได้ร่วมกันจัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษอำนวยความสะดวกให้คนไทยในออสเตรเลียที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยจำนวน 140 คน (พักในโรงแรม SQ ที่รัฐจัดหาให้ และโรงแรม ASQ ที่ผู้โดยสารเลือกชำระค่าบริการเอง) และชาวต่างชาติจำนวน 16 คน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG476 ออกเดินทางจากนครซิดนีย์ เวลา 10.44 น. และมีกำหนดถึงประเทศไทยเวลา 15.29 น.
 
การจัดเที่ยวบินพิเศษครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานของไทยและออสเตรเลียที่เกี่ยวข้องและได้ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานนครซิดนีย์ด้วย
สำหรับการจัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษครั้งต่อไปในเดือนเม.ย. 64 ผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยขอให้โปรดดำเนินการจองเที่ยวบินและที่พักกักกันตัวตามขั้นตอนที่กำหนดในชั้นนี้ไปก่อนจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้โดยสารทราบทันทีเมื่อมีความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ