กงสุลสัญจรในรัฐนิวเซาท์เวลส์

กงสุลสัญจรในรัฐนิวเซาท์เวลส์

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ส.ค. 2565

| 2,366 view
กงสุลสัญจรเมือง Albury วันที่ 27 มี.ค. 64
 
*** ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า แต่โปรดกรอกแบบแสดงความประสงค์เข้ารับบริการที่ลิงค์ bit.ly/consularalbury ภายในวันที่ 15 มี.ค. เพื่อให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบจำนวน สำหรับเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ***
 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จะให้บริการกงสุลสัญจรในวันหยุดราชการแก่ประชาชนในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้อง Southern Cross ชั้น 1โรงแรม Mantra Albury Hotel (524 Smollett St, Albury, NSW 2450)
 
ท่านสามารถมาทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร รับรองเอกสาร หนังสือยินยอม หนังสือมอบอำนาจ ผ่อนผันทหาร และปรึกษาปัญหาด้านกงสุลอื่นๆ ทั้งนี้ กรุณาเตรียมเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน (ตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องบริการได้ที่ sydney.thaiembassy.org)
 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประสานทางการออสเตรเลียเรื่องให้บริการกงสุลสัญจรแล้ว อย่างไรก็ตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์/มาตรการโควิดในขณะนั้น
 
และโดยที่สถานการณ์โควิดเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอย่างกระทันหัน สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงจะประเมินสถานการณ์และแจ้งการให้บริการกงสุลสัญจรชุมชนไทยในเมืองอื่นๆ “ในรัฐนิวเซาท์เวลส์” ให้ทราบต่อไปทาง facebook และเวปไซต์ ต่อไป
 
สำหรับชุมชนไทยในรัฐอื่นๆ “นอกรัฐนิวเซาท์เวลส์” โปรดติดตามกำหนดการดำเนินโครงการกงสุลสัญจรของ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราที่ http://canberra.thaiembassy.org/
 
154776896_1616073825249354_6280633759599746680_o
 
**************************************************************************************************
 

บริการกงสุลสัญจร ปี 2564

 

ครั้งที่ 2 ณ เมือง Albury

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้อง Southern Cross ชั้น 1โรงแรม Mantra Albury Hotel (524 Smollett St, Albury, NSW 2450)

 

ครั้งที่ 1 ณ เมือง Coffs Harbour

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้อง Boardroom 1 และ2 โรงแรม Pacific Bay Resort (Cnr Pacific HWY and Bay Dr, Coffs Harbour, NSW 2450)