หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ต.ค. 2566

| 3,199 view

Website-Icon-2-70_2

1.หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป

     - ต้องมาดำเนินการด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เท่านั้น ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถทำทางไปรษณีย์ได้

     - หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ออกให้เพื่อแสดงว่า ผู้ที่มายื่นคำร้องขอยังมีชีวิตและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศออสเตรเลียจริง โดยต้องมายื่นคำร้องขอหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตด้วยตัวเองเท่านั้น

 

2.เอกสารประกอบการขอหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

     - แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ โดยกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

     - บัตรประจำตัวประชาชนไทย (ที่มีอายุใช้งาน) 

     - หนังสือเดินทางไทย (ที่มีอายุใช้งาน) 

     - สำเนาใบแสดงถิ่นฐานในประเทศออสเตรเลีย หรือเอกสารแสดงที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย 1 ชุด

     - ค่าธรรมเนียม 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อตราประทับ

 

3.ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

     - กรอกแบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ และกรอกแบบฟอร์มหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตให้ครบถ้วน

     - กดบัตรคิว และรอเรียกคิว

     - ผู้ร้องลงลายมือชื่อในหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิตต่อหน้าเจ้าหน้าที่

     - ชำระค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสารหรือลายมือชื่อ

     - ระยะเวลาดำเนินการ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง กรณีเอกสารครบถ้วน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มารับบริการ

 

4.สำหรับชาวต่างชาติ ขั้นตอนการทำหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

     - ไปลงนามแสดงตนขอทำหนังสือสำคัญรับรองแสดงการมีชีวิตที่ Notary Public ท่านสามารถค้นหา Notary Public ได้ที่

          ACT Public Notaries Public in the ACT (Supreme Court of the ACT)

          NSW Public Notaries (The Society of Notaries of New South Wales)

          Northern Territory Public Notaries (Supreme Court of the NT)

          Queensland Public Notaries (The Society of Notaries Queensland)

          South Australian Public Notaries (Notaries' Society of South Australia)

          Tasmanian Public Notaries (The Law Society of Tasmania)

          Victorian Public Notaries (The Society of Notaries of Victoria)

          Western Australian Public Notaries (WA Justice Department)

     - นำเอกสารที่ผ่านการรับรองจาก Notary Public ไปรับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

     - นำเอกสารต้นฉบับที่ผ่านการรับรอง (Authentication) จาก DFAT ไปยื่นรับรองเอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

     - ค่าธรรมเนียม 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อตราประทับ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาส่งมาที่อีเมล:[email protected]

 

Website-Icon-2-70_2

***************************

สถานะวันที่ 22 พ.ย. 2564