เปิดให้บริการ "ทำหนังสือเดินทาง" นอกเวลาราชการ กิจกรรมกงสุลจิตอาสา

เปิดให้บริการ "ทำหนังสือเดินทาง" นอกเวลาราชการ กิจกรรมกงสุลจิตอาสา

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มิ.ย. 2567

| 112 view

เมื่อวันพุธที่ 19 และ วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 - 19.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยได้เปิดให้บริการ "ทำหนังสือเดินทาง" นอกเวลาราชการ เพื่อเพิ่มทางเลือก อำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการหลังเลิกงานของประชาชนมากยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ