จองด่วน!!! บริการกงสุลสัญจรวันเสาร์ในงาน " Thai Town Lunar Fest 2023 "

จองด่วน!!! บริการกงสุลสัญจรวันเสาร์ในงาน " Thai Town Lunar Fest 2023 "

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ม.ค. 2566

| 605 view
สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดให้บริการกงสุลสัญจร ในวันเสาร์ที่ 4 ก.พ. ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. ณ โรงแรมเมโทร ไทยทาวน์ (431-439 Pitt St, Haymarket NSW) โดยจะให้บริการด้านหนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชน
📌 ท่านที่ประสงค์จะเข้ารับบริการ โปรดจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าที่ลิงค์ bit.ly/rtcgsyd-lunarfest
ทั้งนี้ กรุณาเตรียมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน โดยตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องบริการที่ www.thaiembassy.org/sydney/
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ