กงสุลใหญ่หัทยา คูสกุล ได้ร่วมแสดงความยินดีกับน้องนักเรียนไทยที่ได้รับรางวัลในงาน The 2022 Minister’s Awards for Excellence in Student Achievement – Community Languages Schools

กงสุลใหญ่หัทยา คูสกุล ได้ร่วมแสดงความยินดีกับน้องนักเรียนไทยที่ได้รับรางวัลในงาน The 2022 Minister’s Awards for Excellence in Student Achievement – Community Languages Schools

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2565

| 144 view
กงสุลใหญ่หัทยา คูสกุล ได้ร่วมแสดงความยินดีกับน้องนักเรียนไทยที่ได้รับรางวัลในงาน The 2022 Minister’s Awards for Excellence in Student Achievement – Community Languages Schools ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 65 ที่มหาวิทยาลัย UNSW โดยในปีนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีที่ได้รับรางวัล 2 คน ได้แก่
 
📍ด.ช. วิวิศน์ ทิพวงษ์ ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล Minister’s Award ระดับเด็กเล็ก ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุด โดยได้รับรางวัลจากนาง Sarah Mitchell รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
📍 น.ส. วีรญา ลง ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล Commended Award ระดับเด็กโต โดยมีนาย Joseph La Posta ที่ปรึกษา NSW Community Languages Schools เป็นผู้มอบรางวัล
 
ในโอกาสนี้ นาย Mark Coure รัฐมนตรีกระทรวงพหุวัฒนธรรม รัฐนิวเซาท์เวลส์ ได้เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลด้วย
รางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในรัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยทุกปีรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์จะมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสอนภาษาต่าง ๆ ซึ่งมีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นในการใช้ภาษา และความมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งในโรงเรียนและชุมชน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ