งานกีฬาสีสัมพันธ์สำหรับโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 29

งานกีฬาสีสัมพันธ์สำหรับโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 29

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ม.ค. 2567

| 218 view
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี จัดงานกีฬาสีสัมพันธ์สำหรับโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 29 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ เสริมสร้างมิตรภาพและความสามัคคีของนักเรียน 🙆‍♂️💁‍♀️🎉✨
โดยนายชาลี กาญจนกุญชร รองกงสุลใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน มอบเหรียญรางวัลให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน มีนักเรียน คณะครู และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เสียงหัวเราะและรอยยิ้ม🤗
💓ท่านที่สนใจจะนำลูกหลานเข้าเรียนรู้ภาษาไทย สนุกกับกิจกรรมพิเศษมากมาย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.btclschool.com/

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ