เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับประเทศไทย ครั้งที่ 29

เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับประเทศไทย ครั้งที่ 29

23 ก.พ. 2564

140 view
เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับประเทศไทย ครั้งที่ 29
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ก.พ. 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำออสเตรเลีย ได้ร่วมกันจัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษอำนวยความสะดวกให้คนไทยในออสเตรเลียที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยจำนวน 124 คน (พักในโรงแรม SQ ที่รัฐจัดหาให้ และโรงแรม ASQ ที่ผู้โดยสารเลือกเอง) และชาวต่างชาติจำนวน 11 คน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG476 ออกเดินทางจากนครซิดนีย์ เวลา 10.09 น. และมีกำหนดถึงประเทศไทยเวลา 14.49 น.
 
ในการจัดเที่ยวบินครั้งนี้ มีผู้โดยสารไทยไม่ปรากฏหรือแสดงตนขึ้นเครื่องบินตามกำหนดจำนวน 4 ราย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิ์และการบริหารจำนวนของผู้โดยสารที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยด้วย
การจัดเที่ยวบินพิเศษครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานออสเตรเลียที่เกี่ยวข้องและได้ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานนครซิดนีย์ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง