พิธีมอบสัมฤทธิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 29 ของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 29 ของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ม.ค. 2567

| 249 view
👏 จบลงไปแล้วกับโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 29 ของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 คณะครูอาสาสมัครจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และน้อง ๆ ผู้เข้าร่วมอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดการแสดงดนตรีและนาฎศิลป์ให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมความสามารถ โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และคุณ Lucia Johns President of NSW Federation of Community Language Schools เข้าร่วมรับชมการแสดงและมอบสัมฤทธิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม
 
ในปีนี้มีน้อง ๆ ตั้งแต่อายุ 4 - 18 ปี มาเข้าร่วมอบรมรวม 52 คน ในโอกาสนี้ เด็ก ๆ ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการว่าได้รับทั้งความสนุกสนานและรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยมาก ๆ
 
📣 ผู้ปกครองที่สนใจให้ลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีในครั้งต่อไป หรือสนใจร่วมสนับสนุนงบประมาณให้กับทางโรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมดี ๆ ให้กับลูกหลานคนไทย สามารถติดต่อได้ที่ https://www.btclschool.com/ และ https://www.facebook.com/BTCLSchool 💓

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ