พิธีมอบประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2567

พิธีมอบประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ก.ค. 2567

| 72 view
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางหัทยา คูสกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมกับนางสาววรรณศรี โชติกะพุกณะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (Thai Trade) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2567 โดยมีผู้แทนจากร้านอาหารไทยที่ผ่านการคัดเลือกมาเข้าร่วมรับมอบ ประกอบด้วย ร้านไทยเนรมิต ร้าน HOLY BASIL ร้านเกสร ร้านตะวันแดง ร้านขอบคุณ ร้าน Thai Rific ร้านนัวลาว ร้าน Wokaholic ร้านข้าวแกงมารวย ร้านบุญคาเฟ่ ร้าน Yummy Thai ร้านชาติไทย และร้านสโมสร โดยในปี 2567 มีร้านอาหารไทยที่ได้รับคัดเลือก Thai Select ในออสเตรเลีย รวม 34 ร้าน
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ แสดงความยินดีกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ผ่านการคัดเลือกและขอบคุณที่ร้านอาหารไทยในออสเตรเลียมีบทบาทสำคัญที่ทำให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในออสเตรเลียซึ่งมีร้านอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพจำนวนมาก ซึ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และความนิยมไทย ส่งผลดีต่อการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่เป็นวัตถุดิบ เครื่องปรุงรส ผลไม้ ของขบเคี้ยว รวมถึงสินค้าและบริการอื่น ๆ ของไทย เป็นอีกหนึ่ง Soft Power ที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสร้างให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก
ผู้อำนวยการ Thai Trade ย้ำบทบาทของรัฐบาลโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการส่งเสริมอาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทยในตลาดโลก โดยใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT รับรองร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ หรือมีรสชาติรูปลักษณ์ตามแบบฉบับไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพของร้านอาหารไทยในต่างประเทศ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับอาหารไทยและตรา Thai SELECT อาทิ กิจกรรม Dine & Fly by Thai SELECT และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในออสเตรเลียหรืองานเทศกาลต่าง ๆ
ร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Thai SELECT ได้ที่ https://www.thaiselect.com/th
 
On July 8, 2024, Mrs. Hataya Khusakul, Consul-General, along with Ms. Wanasri Jotikabukkana, Director of Thai Trade Centre, presided over the annual Thai SELECT awards ceremony. Representatives from the award-winning restaurants were honored, including Thai Naramit Restaurant, HOLY BASIL Restaurant, Gaysorn Restaurant, Tawandang Restaurant, Korb Khun Restaurant, Thai Rific Restaurant, Nua Lao Restaurant, Wokaholic Restaurant, Maruay Curry Restaurant, Boon Cafe Restaurant, Yummy Thai, Chat Thai Restaurant, and Samosorn Restaurant. This year, a total of 34 Thai restaurants in Australia have been recognised by Thai SELECT.
On this occasion, the Consul-General congratulated the selected Thai restaurants and expressed gratitude for their significant role in promoting Thai cuisine in Australia. She highlighted the unique and high-quality Thai restaurants that enhance Thailand's gastro-diplomacy. The popularity of Thai cuisine has promoted the export of agricultural products, raw materials, seasonings, fruits, snacks, and other Thai products and services to Australia. These efforts serve as an essential soft power, driving the country's economy and establishing Thailand as the kitchen of the world.
The Director of Thai Trade emphasised the government's role, through the Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce of Thailand, in promoting Thai food and related service in the global market. The Thai SELECT symbol is one of trade promotion campaigns that certifies Thai restaurants abroad serving authentic Thai cuisine or maintaining an authentic taste and presentation of Thai cuisine. This initiative aims to elevate the standards and potential of Thai restaurants internationally. Additional activities are also organised to raise awareness about Thai food and the Thai SELECT brand, such as the “Dine & Fly by Thai SELECT” programme and the participation of Thai entrepreneurs in Australian trade shows or festivals.
Restaurants interested in participating in Thai SELECT can learn more at www.thaiselect.com

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ