กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าพบนาย Simon Duffy ผู้อำนวยการสวนสัตว์ทารองกา

กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าพบนาย Simon Duffy ผู้อำนวยการสวนสัตว์ทารองกา

3 ก.พ. 2564

59 view

กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าพบนาย Simon Duffy ผู้อำนวยการสวนสัตว์ทารองกา นครซิดนีย์ เพื่อศึกษาแนวทางความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างไทยกับออสเตรเลียในเรื่องการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์และการให้ความรู้แก่เยาวชนและสาธารณชน

ที่ผ่านมาทารองกามีความร่วมมือเรื่องการแลกเปลี่ยนสัตว์เพื่อการศึกษาวิจัย รวมถึงความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่ากับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง