กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และรองกงสุลใหญ่ฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรี Multicultural และ Seniors

กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และรองกงสุลใหญ่ฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรี Multicultural และ Seniors

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2565

| 315 view
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 นางหัทยา คูสกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และนายชาลี กาญจนกุญชร รองกงสุลใหญ่ฯ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Mark Coure รัฐมนตรี Multicultural และ Seniors ณ อาคารรัฐสภานิวเซาท์เวลส์ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงบทบาทของชุมชนไทยในการสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ และส่งเสริมความเป็นพหุวัฒธรรมของรัฐนิวเซาท์เวลส์
 
On 21 September 2022, Mrs Hataya Khusakul, Consul-General, and Mr Charlie Garnjana-Goonchorn, Deputy Consul-General, paid a courtesy call on The Honorable Mark Coure, MP, Minister for Multiculturalism and Minister for Seniors, at NSW Parliament. Both sides extensively discussed the role of the Thai Community and the promotion of multicultural diversity in New South Wales.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ