กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และคณะ พบนาง Denise Knight นายกเทศมนตรีเมือง Coffs Harbour

กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และคณะ พบนาง Denise Knight นายกเทศมนตรีเมือง Coffs Harbour

23 ก.พ. 2564

132 view
- กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และคณะ พบนาง Denise Knightนายกเทศมนตรีเมือง Coffs Harbour กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมือง Coffs Habour โดยได้หารือถึง ลู่ทางการส่งเสริมเศรษฐกิจ อาทิ โอกาสการลงทุนด้านธุรกิจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่ง Coffs Harbour เป็นเมืองที่มีศักยภาพในด้านนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ย้ำถึงบทบาทของชุมชนไทยในพื้นที่ ซึ่งได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของเมือง Coffs Harbour อย่างแข็งขันรวมถึงขอให้เมือง Coffs Harbour ประสานข้อมูลกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทย ซึ่งนายกเทศมนตรีได้กล่าวชื่นชมชุมชนไทยซึ่งเป็นชุมชนเข้มแข็ง และมีบทบาทที่สร้างสรรค์
 
- การพบหารือและลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชนไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้หารือถึงแนวทางในการสนับสนุนกิจกรรมและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนไทยในเมือง Coffs Harbour

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง