ขั้นตอนสำหรับคนไทยในการเดินทางกลับประเทศไทย

ขั้นตอนสำหรับคนไทยในการเดินทางกลับประเทศไทย

30 มิ.ย. 2564

 

1. ดำเนินการจองตั๋วเครื่องบินเข้าไทยกับสายการบินหรือผู้แทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน และชำระค่าตั๋วเครื่องบินกับสายการบินหรือแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

 

2. เลือกจองที่พักกักตัว (Alternative Quarantine: AQ) ได้ ดังนี้

          (1) จองกับโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้เป็น AQโดยตรง

          (2) https://asqthailand.com/

          (3) https://asq.locanation.com/

          (4) https://asq.ascendtravel.com/

          (5) https://www.agoda.com/quarantineth

          ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบค่าที่พักและอาหารเอง สำหรับการจองที่พักกักตัว (AQ) ข้างต้น โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ระหว่างที่ท่านกักตัวในประเทศไทย

 

3. ขอหนังสือรับรองการเดินทาง (COE) ที่ลิงค์ coethailand.mfa.go.th โดยต้องดำเนินการอย่างน้อย 10 วัน 

          - สำหรับคนไทยในรัฐวิกตอเรีย (VIC) ควีนส์แลนด์ (QLD) นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (NT) เวสเทิร์นออสเตรเลีย (WA) เซาท์ออสเตรเลีย (SA) แทสเมเนีย (TAS) ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) และประเทศในเขตอาณา ได้แก่ ฟิจิ ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน ตองกา วานูอาตู และคิริบาส ขอให้เลือก “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

          - สำหรับคนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) ขอให้เลือก “สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์”         

            ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการเดินทาง (COE)

 

4. ดาวน์โหลดและกรอกฟอร์ม ต.8 โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและนำติดตัวมาในวันเดินทาง

 

5. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ThailandPlus และกรอกข้อมูลเดินทางเข้าประเทศก่อนวันเดินทาง

           ดาวโหลดแอปพลิเคชั่นสำหรับ App Store

           ดาวโหลดแอปพลิเคชั่นสำหรับ Play Store

           ขั้นตอนการลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น ThailandPlus

 

เอกสารที่ต้องเตรียมไปวันเดินทาง

          - หนังสือเดินทางไทย (ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

          - หนังสือรับรองการเดินทาง (COE) โดยพริ๊นท์ออกมาจากอีเมลที่ได้รับ

          - ฟอร์ม ต.8 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

          - หลักฐานการจองที่พัก AQ

          - บางสายการบินอาจกำหนดให้แสดงผลการตรวจโควิด (โปรดสอบถามสายการบินที่ท่านจอง)

 

          * หากเป็นคนไทยถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือมีถิ่นพำนักถาวร (PR) ต้องได้รับอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศจาก Australia Border Force ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน