การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติ

การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มิ.ย. 2566

| 10,391 view

Website-Icon-2-70_2

การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate)

 

หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป

     ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตํารวจสันติบาล (Police Clearance Certificate Center,Special Branch, Royal Thai Police) ประเทศไทย เป็นหน่วยงานตรวจสอบและออกหนังสือรับรองความประพฤติ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบกรณีศึกษาต่อต่างประเทศ การยื่นขอวีซ่า การขอมีถิ่นที่อยู่ การสมรส การทำงานในต่างประเทศ ฯลฯ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pcscenter.sbpolice.go.th

 

     การดำเนินการทางไปรษณีย์กรณีผู้ยื่นคำร้องอาศัยอยู่ต่างประเทศ คลิกอ่านรายละเอียด

 

     ติดต่อหน่วยงานโดยตรงได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

          Police Clearance Service Center

          Building 24, Royal Thai Police

          Rama 1, Pathumwan, Bangkok, Thailand 10330

          Tel: +66-2205-2168-9

          Email: [email protected] or [email protected]

 

***************************

     การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ สามารถทำได้ 2 วิธีได้แก่

     1) พิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจประจำท้องถิ่น ในประเทศออสเตรเลีย ท่านสามารถพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยระบบดิจิตอล หรือ พิมพ์ลายนิ้วมือด้วยหมึกพิมพ์ ด้วยแบบฟอร์มของสถานีตำรวจประจำท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย หรือ ประสานงานกับสถานีตำรวจประจำท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย เพื่อขอพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยแบบพิมพ์ลายนิ้วมือ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทย (คลิกเพื่อดาวน์โหลด

     2) พิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยต้องมาดำเนินการด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้

     - การติดามผลการตรวจสอบ ต้องติดตามโดยตรงกับศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตํารวจสันติบาล (ใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 30 - 60 วัน) สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการเฉพาะพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ เท่านั้น

 

***************************

เอกสารประกอบการขอพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

     - แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ โดยกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

     - หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งานของผู้ที่จะพิมพ์ลายนิ้วมือ

     - ค่าธรรมเนียม 50 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (รับรองลายพิมพ์นิ้วมือ 2 ชุด)

 

ขั้นตอนการพิมพ์ลายนิ้วมือ

     - กรอกแบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ ให้ครบถ้วน

     - กดบัตรคิว และรอเรียกคิว

     - พิมพ์ลายนิ้วมือ

     - ชำระค่าธรรมเนียมในการรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ

     - ระยะเวลาดำเนินการ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มารับบริการ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาส่งมาที่อีเมล: [email protected]

 

Website-Icon-2-70_2 

***************************

สถานะวันที่ 22 พ.ย. 2564