การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติ

การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ค. 2565

| 2,112 view

Website-Icon-2-70_2

การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate)

1.หลักเกณฑ์และข้อมูลทั่วไป

     - ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตํารวจสันติบาล (Police Clearance Certificate Center,Special Branch, Royal Thai Police) ประเทศไทย เป็นหน่วยงานตรวจสอบและออกหนังสือรับรองความประพฤติ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบกรณีศึกษาต่อต่างประเทศ การยื่นขอวีซ่า การขอมีถิ่นที่อยู่ การสมรส การทำงานในต่างประเทศ ฯลฯ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pcscenter.sbpolice.go.th

          Police Clearance Service Center

          Building 24, Royal Thai Police

          Rama 1, Pathumwan, Bangkok, Thailand 10330

          Tel: +66-2205-2168-9

          Email: [email protected] or [email protected]

 

     - การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ สามารถทำได้ 2 วิธีได้แก่

          1) พิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจประจำท้องถิ่น ในประเทศออสเตรเลีย ท่านสามารถพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยระบบดิจิตอล หรือ พิมพ์ลายนิ้วมือด้วยหมึกพิมพ์ ด้วยแบบฟอร์มของสถานีตำรวจประจำท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย หรือ ประสานงานกับสถานีตำรวจประจำท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย เพื่อขอพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยแบบพิมพ์ลายนิ้วมือ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทย (คลิกเพื่อดาวน์โหลด

          2) พิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยต้องมาดำเนินการด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้

     - การติดามผลการตรวจสอบ ต้องติดตามโดยตรงกับศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตํารวจสันติบาล (ใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 30 - 60 วัน) สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการเฉพาะพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ เท่านั้น

 

2.เอกสารประกอบการขอพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

     - แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ โดยกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

     - หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งานของผู้ที่จะพิมพ์ลายนิ้วมือ

     - ค่าธรรมเนียม 50 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (รับรองลายพิมพ์นิ้วมือ 2 ชุด)

 

3.ขั้นตอนการพิมพ์ลายนิ้วมือ

     - กรอกแบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ ให้ครบถ้วน

     - กดบัตรคิว และรอเรียกคิว

     - พิมพ์ลายนิ้วมือ

     - ชำระค่าธรรมเนียมในการรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ

     - ระยะเวลาดำเนินการ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มารับบริการ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาส่งมาที่อีเมล: [email protected]

 

Website-Icon-2-70_2 

***************************

สถานะวันที่ 22 พ.ย. 2564