การขอมรณบัตร

การขอมรณบัตร

20 ก.ย. 2562

การจดทะเบียนคนตาย (มรณบัตร)

ขั้นตอนการยื่นคำร้องเพื่อขอมรณบัตร

1. นำมรณบัตรออสเตรเลียไปรับรองเอกสาร (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) โดยต้องนัดหมายล่วงหน้ากับ DFAT ที่หมายเลข 1300 935 260 คลิกที่นี่ หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DFAT

2. เตรียมเอกสารการยื่นคำร้อง ดังนี้

  • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอใบมรณบัตร โดยกรอกแบบฟอร์มและเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วน
  • มรณบัตรของทางการออสเตรเลีย ฉบับจริงซึ่งผ่านการรับรองจาก DFAT พร้อมสำเนา 1 ชุด
  • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน 1 ชุด ของผู้เสียชีวิต
  • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้แจ้ง 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา ของผู้ตาย 1 ชุด
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้แจ้งการตาย เป็นบุคคลอื่นนอกเหนือจาก บิดา มารดา คู่สมรส ผู้สืบสันดาน ของผู้ตายจะต้องให้บุคคลดังกล่าว ทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ผู้แจ้งดำเนินการแทน โดยหากบุคคลดังกล่าวอยู่ที่ประเทศไทย สามารถทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่เขต หรือ อำเภอ หากมีคำถามเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ thairegistration@thaiconsulatesydney.org

 

3. ผู้แจ้งยื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

 

เวลาให้บริการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนการตาย

จันทร์ ถึง ศุกร์               

9.30 น. - 12.30 น. และ 14.00 น. - 16.30 น.

ยกเว้นวันหยุดราชการ