การตรวจสอบรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

การตรวจสอบรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

20 ก.ย. 2562

 

 ท่านที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ แล้ว ทั้งลงทะเบียนฯ ด้วยตนเอง หรือให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ลงทะเบียนให้ สามารถตรวจรายชื่อของท่านว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ แล้วหรือไม่ได้ที่ https://www.bora.dopa.go.th/Election/Elecenter/popout/enq/index.php

- ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่ที่ท่านขอใช้สิทธิเลือกตั้ง (โดยท่านที่พำนักอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลีย ควรเลือกสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์) และที่อยู่ปัจจุบันในต่างประเทศ โดยเฉพาะท่านที่เลือกใช้สิทธิทางไปรษณีย์ 

- หากพบข้อผิดพลาด ท่านสามารถเข้าไปแก้ไขได้ด้วยตนเองผ่านทาง www.khonthai.com โดยมีขั้นตอนเหมือนกับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ หรือกรอกฟอร์มขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งฯ และส่งมาที่อีเมล thaiconsulatesydney@mfa.go.th เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป 

-สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 24.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่โทรศัพท์ 02 9241 2542 และอีเมล์ thaiconsulatesydney@mfa.go.th