245484

 

 

นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์

กงสุลใหญ่ประจำนครซิดนีย์

 

นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ เดินทางมารับตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561
เป็นกงสุลใหญ่คนที่ 11 ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ก่อนมารับตำแหน่งที่นครซิดนีย์ นายจักรกฤดิฯ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Arts (Political Science), Sangamon State University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการรับราชการ

            การทำงานในประเทศ

 • พ.ศ. 2536      เข้ารับราชการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองยุโรป 1 กรมยุโรป
 • พ.ศ. 2542      ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
 • พ.ศ. 2547      ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
 • พ.ศ. 2549 - 11 ธ.ค. 2551 ดำรงตำแหน่ง นักการทูต ระดับชำนาญการ (ที่ปรึกษา)

                             กองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

 • พ.ศ. 2557      ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง (อำนวยการ ระดับต้น)

                             กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ

 • พ.ศ. 2559      ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (อำนวยการ ระดับสูง)

                             ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง

           การทำงานในต่างประเทศ

 • พ.ศ. 2538      ดำรงตำแหน่ง เลขานุการโท และเลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน
 • พ.ศ. 2544      ดำรงตำแหน่ง เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด
 • พ.ศ. 2554      ดำรงตำแหน่ง รองกงสุลใหญ่ (นักการทูต ระดับชำนาญการพิเศษ) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
 • พ.ศ. 2561      ถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

 

สถานะ สมรสแล้ว มีบุตรี 1 คน