การขอแจ้งเหตุที่ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง

การขอแจ้งเหตุที่ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง

20 ก.ย. 2562

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้กับสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ตามเวลาราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยให้กรอกแบบฟอร์ม ส.ส. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือโดยอย่างน้อยต้องระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ มายื่นที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือส่งไปรษณีย์มาที่ Royal Thai Consulate-General, Sydney, Level 8, 131 Macquarie St., Sydney, NSW, 2000

 

คลิก เพื่อดาวโหลดฟอร์ม ส.ส. 1/8