เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-Commercial flight)

เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-Commercial flight)

18 มี.ค. 2564

148 view

 

กรมการบินพลเรือนอนุญาตให้สายการบินต่างๆ สามารถทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยได้แล้ว

โดยผู้โดยสารต้องกักตัวแบบทางเลือก โดยชำระค่าใช้จ่ายเองเท่านั้นเอง (Alternative State Quarantine-ASQ)

 

ขั้นตอนสำหรับคนไทยในการเดินทางกลับประเทศไทย
เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-Commercial flight)

 

1. จองตั๋วกับสายการบินโดยตรง

 

2. จองที่พัก ASQ โดยดูรายชื่อโรงแรมได้ที่ www.hsscovid.com l www.agoda.com/quarantineth l asq.locanation.com 

 

3. ขอหนังสือรับรองการเดินทาง (COE) ที่ลิงค์ coethailand.mfa.go.th โดยต้องดำเนินการอย่างน้อย 10 วัน 

- สำหรับคนไทยในรัฐวิกตอเรีย (VIC) ควีนส์แลนด์ (QLD) นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (NT) เวสเทิร์นออสเตรเลีย (WA) เซาท์ออสเตรเลีย (SA) แทสเมเนีย (TAS) ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) และประเทศในเขตอาณา ได้แก่ ฟิจิ ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน ตองกา วานูอาตู และคิริบาส ขอให้เลือก “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

- สำหรับคนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) ขอให้เลือก “สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการเดินทาง (COE)

 

4. ดาวน์โหลดและกรอกฟอร์ม ต.8 โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและนำติดตัวมาในวันเดินทาง

 

5. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ThailandPlus และกรอกข้อมูลเดินทางเข้าประเทศก่อนวันเดินทาง 

ดาวโหลดแอปพลิเคชั่นสำหรับ App Store  

ดาวโหลดแอปพลิเคชั่นสำหรับ Play Store  

ขั้นตอนการลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น ThailandPlus 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมไปวันเดินทาง

     1. หนังสือเดินทางไทย (ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

     2. หนังสือรับรองการเดินทาง (COE) โดยพริ๊นท์ออกมาจากอีเมลที่ได้รับ

     3. ฟอร์ม ต.8 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

     4. หลักฐานการจองที่พัก ASQ แบบเสียค่าใช้จ่ายเอง

     5. บางสายการบินอาจกำหนดให้แสดงผลการตรวจโควิด (โปรดสอบถามสายการบินที่ท่านจอง)