นางหัทยา คูสกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ไปลงนามในสมุดถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ณ Government House รัฐนิวเซาท์เวลส์

นางหัทยา คูสกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ไปลงนามในสมุดถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ณ Government House รัฐนิวเซาท์เวลส์

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2565

| 615 view

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 นางหัทยา คูสกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ไปลงนามในสมุดถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ณ Government House รัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยมี Colonel Michael Miller, RFD เลขานุการผู้สำเร็จราชการรัฐนิวเซาท์เวลส์ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ และรองกงสุลใหญ่ฯ ได้วางดอกไม้แสดงความอาลัยร่วมกับประชาชนชาวออสเตรเลีย ณ บริเวณรั้วของ Government House ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ