เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เยี่ยมชมธุรกิจคนไทย สวนเกษตรอินทรีย์ในรัฐนิวเซาท์เวลส์

เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เยี่ยมชมธุรกิจคนไทย สวนเกษตรอินทรีย์ในรัฐนิวเซาท์เวลส์

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ย. 2566

| 396 view
🍀เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 นายชาลี กาญจนกุญชร รองกงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เยี่ยมชมธุรกิจคนไทย สวนเกษตรอินทรีย์ในรัฐนิวเซาท์เวลส์🍀
🥦🥕ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เยี่ยมชมและชิม ผัก ผลไม้สด ปลอดสารพิษที่ไร่บุญรักษ์ ซึ่งเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีที่จัดส่งวัตถุดิบให้กับร้านชาติไทย และร้านอาหารชั้นนำในนครซิดนีย์🥦🥕
🥰สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอขอบคุณผู้บริการไร่บุญรักษ์และร้านชาติไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น🥰

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ