รัฐบาล NSW ผ่อนคลายมาตรการป้องกัน Covid-19 มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มี.ค. 2564

รัฐบาล NSW ผ่อนคลายมาตรการป้องกัน Covid-19 มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มี.ค. 2564

29 มี.ค. 2564

84 view
รัฐบาล NSW ผ่อนคลายมาตรการป้องกัน Covid-19 มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มี.ค. 2564 ดังนี้
 
- ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานแต่งงานและงานศพ
- ไม่มีข้อจำกัดสำหรับการร้องเพลงในศาสนสถาน
- ไม่มีข้อจำกัดสำหรับการเต้นรำในงานแต่งงานและในผับ
- ไม่จำกัดแขกที่บ้าน (หากมีมากกว่า 100 คนต้องมี COVID-19 Safety plan และมีการเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วม)
- รวมตัวนอกบ้านได้ไม่เกิน 200 คน
- ในทุกสถานที่ เมื่อมีจำนวนเกิน 25 คน ต้องปฏิบัติตามกฎพื้นที่ 1 คน ต่อ 2 ตร.ม.
- สถานบันเทิงรวมถึงสนามกีฬาและโรงหนังเปิดให้เข้าได้เต็มจำนวน
- แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย รวมถึงเมื่อใช้ระบบขนส่งมวลชน แต่มิได้เป็นการบังคับ
ท่านสามารถดูข้อมูลของทางการ NSW ที่ https://www.nsw.gov.au/.../covid-19-restrictions-to-ease...
มาตรการอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ โปรดติดตามจาก www.nsw.gov.au
 
 
163246463_1634038663452870_1239879239677937881_o