สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่เมือง Coffs Harbour เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ก.ย. 2565

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่เมือง Coffs Harbour เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ก.ย. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2565

| 381 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่เมือง Coffs Harbour เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ก.ย. 2565 ขอขอบคุณประชาชนจากเมือง Coffs Harbour และเมืองต่าง ๆ ที่ได้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้บริการทำพาสปอร์ต ทำบัตรประชาชน หนังสือมอบอำนาจ ใบเกิด และให้คำปรึกษาด้านกงสุลรวม 136 ราย และได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับชุมชนชาวไทยด้วย
 
ในโอกาสดังกล่าว นางหัทยา คูสกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และกงสุลสรียา ปัญญาดี ได้เข้าพบนาง Sally Townley รองนายกเทศมนตรีเมือง Coffs Harbour เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยกับเมือง Coffs Harbour โดยได้หารือถึงบทบาทของชุมชนไทยต่อการเสริมสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมือง Coffs Harbour การเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของเมือง ตลอดจนโครงการของรัฐบาลท้องถิ่นในการช่วยเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชีพ สำหรับชาวต่างชาติที่ย้ายมาอยู่อาศัย ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ได้ขอความร่วมมือเมือง Coffs Harbour ประสานข้อมูลกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทย รวมทั้งสามารถแจ้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ในกรณีที่มีคนไทยประสบปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อน
 
*** สำหรับการให้บริการกงสุลสัญจรในรัฐนิวเซาท์เวลส์ โปรดติดตาม Facebook สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
*** สำหรับบริการกงสุลสัญจร นอกรัฐนิวเซาท์เวลส์โปรดติดตาม Facebook สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ