กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ธ.ค. 2565

| 6,073 view

S__4685849

 

นางหัทยา คูสกุล

กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

เข้ารับหน้าที่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564

 

318421075_1397061171103720_6568390087345918362_n
 
🎉🐰สวัสดีปีใหม่ 2566🐰 🎉
 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอส่งความปรารถนาดีในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 มายังพี่น้องชาวไทยทุกท่านและครอบครัว ขอให้ประสบแต่ความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ
 
ในช่วงปีที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมหลากหลาย มุ่งพัฒนาบริการด้านการกงสุลให้สะดวกและทันสมัย ติดตามและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทย ผ่านเว็บไซต์ Facebook และ Instagram จัดบริการกงสุลสัญจร กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ไม่อาจสำเร็จลุล่วงได้ หากปราศจากการสนับสนุนที่ดียิ่งของพี่น้องชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์
 
ชาวสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณท่านจากใจ เราจะมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานต่อไป เพื่อให้บริการที่ดีทั้งด้านการกงสุล และการคุ้มครองช่วยเหลือคนไทย สนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เพื่อให้คนไทยไกลบ้านได้อบอุ่นใจ สร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญในสังคมพหุวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป
 
🥳🍾 Happy New Year 2023, Stay Safe & Healthy 🥳🍾