การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 พ.ค. 2566

| 163 view
เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 โดยได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง พานดอกไม้และกรวยกระทงดอกไม้ ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยในเวลา 17.00 น. นางหัทยา คูสกุล กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะ และนำข้าราชการ หัวหน้าสำนักงานและข้าราชการทีมประเทศไทยประจำนครซิดนีย์ กล่าวถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ