บริการกงสุลสัญจรที่เมือง Ballina รัฐ NSW เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566

บริการกงสุลสัญจรที่เมือง Ballina รัฐ NSW เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ย. 2566

| 139 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่เมือง Ballina รัฐ NSW เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 09.30-16.30 น. ณ โรงแรม Ramada Hotel
🙏🏻😇 ขอขอบคุณประชาชนจากเมือง Ballina และเมืองต่าง ๆ ที่ได้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
🎉 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้บริการทำพาสปอร์ต บัตรประชาชน หนังสือมอบอำนาจ สูติบัตร และให้คำปรึกษาด้านกงสุลรวม 140 ราย และได้พบปะเยี่ยมเยียนสอบถามความเป็นอยู่ของชุมชนชาวไทยด้วย
ในโอกาสดังกล่าว นายชาลี กาญจนกุญชร รองกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และกงสุลน้ำริน อนุกูล ได้เข้าพบนาง Sharon Cadwallader นายกเทศมนตรีเมือง Ballina เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยกับเมือง Ballina โดยได้หารือถึงบทบาทของชุมชนไทยต่อการเสริมสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมือง Ballina การเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของเมือง ตลอดจนบทบาทของชุมชนไทยใน Ballina ในการร่วมให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยจากอุทกภัยในปี 2565
ทั้งนี้ รองกงสุลใหญ่ฯ ได้ขอความร่วมมือเมือง Ballina ประสานข้อมูลกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทย รวมทั้งสามารถแจ้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ในกรณีที่มีคนไทยประสบปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อน
*** สามารถติดตามข่าวกำหนดการให้บริการกงสุลสัญจรในรัฐนิวเซาท์เวลส์ครั้งต่อไปได้ทาง Facebook สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
*** สำหรับบริการกงสุลสัญจร ในรัฐอื่น ๆ ติดตามได้ทาง Facebook สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ