สามารถตรวจสอบ visa processing time ของวีซ่าออสเตรเลียได้ที่ไหน

สามารถตรวจสอบ visa processing time ของวีซ่าออสเตรเลียได้ที่ไหน

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ธ.ค. 2565

| 29,537 view
🦘🦘เพื่อนๆ ที่กำลังรอวีซ่าออสเตรเลียแล้วผลยังไม่ออก สามารถตรวจสอบ visa processing time ของวีซ่าที่เราสมัครได้ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/.../global-visa... หรือตรวจสอบ visa status ได้ที่ https://online.immi.gov.au/lusc/login 🦘🦘
🌏 ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ Global Service Centre ได้ที่ 131 881 (ติดต่อภายในออสเตรเลีย) หรือ +61 2 6196 0196 (ติดต่อจากนอกประเทศออสเตรเลีย) 🌏

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ