รับสมัครลูกจ้างของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง)

รับสมัครลูกจ้างของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง)

21 พ.ค. 2561

108 view

เอกสารประกอบ

news-20180521-144804-655118.pdf