2 ทางเลือกสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะกลับไทย

2 ทางเลือกสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะกลับไทย

4 พ.ย. 2563

1,041 view

ทางเลือกสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย


คนไทยผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย มี 2 ทางเลือก ดังนี้


1. เที่ยวบินพิเศษ (Repatriation flight)

 

1. เที่ยวบินพิเศษ (Repatriation flight)
• จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ฯ ผู้โดยสารจองบัตรโดยสารโดยตรงผ่านการบินไทย
• กักตัวในที่พักที่รัฐบาล ไม่มีค่าใช้จ่าย (State Quarantine-SQ) หรือสามารถเลือกกักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine-ASQ) โดยเสียค่าใช้จ่ายเองก็ได้
1.1 ขั้นตอนการดำเนินการ
• จองตั๋วผ่านลิงค์การบินไทยโดยตรง โดยติดตามประกาศจากเฟสบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ฯ
• เมื่อได้ตั๋วแล้ว ขอหนังสือรับรองการเดินทางที่ลิงค์ bit.ly/coethai ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนเดินทาง
• ขอใบรับรองแพทย์ Fit-To-Fly ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนวันเดินทาง
1.2 เอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันเดินทาง
• หนังสือเดินทางไทย
• ใบรับรองแพทย์ Fit-To-Fly
• หนังสือรับรองการเดินทาง
• แบบฟอร์ม ต.8
• กรอกข้อมูลเดินทางเข้าประเทศที่ AOT Application
 
2. เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-Commercial flight)
 
กรมการบินพลเรือนอนุญาตให้ทุกสายการบิน ให้บริการเที่ยวบินแบบกึ่งพาณิชย์ได้แล้ว (โปรดตรวจสอบตารางบินกับสายการบินโดยตรง)
โดยผู้โดยสารต้อง “กักตัวแบบทางเลือก โดยชำระค่าใช้จ่ายเองเท่านั้นเอง (Alternative State Quarantine-ASQ)”
2.1 ขั้นตอนการดำเนินการ
• จองตั๋วกับสายการบินโดยตรง
• จองโรงแรมกักตัวที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ/ชลบุรี เป็นเวลา 14 วัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ดูรายชื่อโรงแรมได้ที่ www.hsscovid.com
• เมื่อได้ตั๋วแล้ว ขอหนังสือรับรองการเดินทางที่ลิงค์ bit.ly/31bRK6i ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง
• ขอใบรับรองแพทย์ Fit-To-Fly ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนวันเดินทาง
2.2 เอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันเดินทาง
• หนังสือเดินทางไทย
• หลักฐานการจอง รร.กักตัว ASQ
• ใบรับรองแพทย์ Fit-To-Fly
• หนังสือรับรองการเดินทาง
• ฟอร์ม ต.8
• กรอกข้อมูลเดินทางเข้าประเทศที่ AOT Application
• ผลตรวจ COVID (หากเป็นข้อกำหนดของสายการบิน)

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง