เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับไทย ครั้งที่ 10

เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับไทย ครั้งที่ 10

11 ส.ค. 2563

475 view

เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับไทย ครั้งที่ 10

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ร่วมกันจัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษอำนวยความสะดวกให้คนไทยในออสเตรเลียที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับประเทศไทยจำนวน 151คน เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG476 ออกเดินทางจากนครซิดนีย์ เวลา 10.24 น. และมีกำหนดถึงประเทศไทยเวลา 16.02 น.

ผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าว ประกอบด้วยคนไทยจากรัฐต่าง ๆ ได้แก่ รัฐ Victoria รัฐ New South Wales รัฐ Queensland รัฐ Western Australia, Australian Capital Territory และรัฐ Southern Australia

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารคนไทยที่เดินทางกลับที่ท่าอากาศยานซิดนีย์ด้วย

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ