เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับไทย ครั้งที่ 9

เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับไทย ครั้งที่ 9

2 ส.ค. 2563

387 view
เที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในออสเตรเลียกลับไทย ครั้งที่ 9
 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้ร่วมกันจัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษอำนวยความสะดวกให้คนไทยในออสเตรเลียที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับประเทศไทยจำนวน 243 คน เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 2510 ออกเดินทางจากนครซิดนีย์ เวลา 09.41 น. และมีกำหนดถึงประเทศไทยเวลา 15.57 น.
 
ผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าว ประกอบด้วยคนไทยจากรัฐต่าง ๆ ได้แก่ Australian Capital Territory รัฐ Victoria 
รัฐ New South Wales รัฐ Queensland รัฐ Southern Australia รัฐ Tasmania และรัฐ Western Australia
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารคนไทยที่เดินทางกลับที่ท่าอากาศยานซิดนีย์ด้วย
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งข้อมูลเรื่องการจัดเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษให้ทราบต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ