กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เดินทางไปเยี่ยม และถวายภัตตาหาร สิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์

กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เดินทางไปเยี่ยม และถวายภัตตาหาร สิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์

27 ก.ค. 2563

253 view

กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เดินทางไปเยี่ยม และถวายภัตตาหาร สิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์ ณ วัดพุทธรังษี ลูเมียห์ และวัดป่าสุญญตาราม เมืองบันดานูน

โดยพระทั้งสองวัดมีความเป็นอยู่ ปกติสุข อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้วัดป่าสุญญตารามยังคงไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปที่วัดเพื่อประกอบศาสนกิจ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ